Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Stichting Thebe Wonen en Zorg

Om aan te tonen dat Thebe in aanmerking komt voor een ANBI-status moeten we voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Hieronder vindt u alle vereiste informatie over Stichting Thebe Wonen en Zorg.

RSIN-nummer
003666840

KvK-nummer 
41095003

Bezoekadres

Bergstraat 6
5051 HC Goirle

Postadres

Postbus 9757
4801 LW Breda

Raad van bestuur

Informatie hierover vindt u hier

Raad van toezicht

Informatie hierover vindt u hier

Beloningsbeleid

Raad van bestuur: de beloning voor de leden van de raad van bestuur staat in de toelichting op de jaarrekening. De accountant controleerde de toelichting op de jaarrekening aan de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ) en de Wet normering topinkomens (WNT).

Raad van toezicht: de beloning voor de leden van de raad van toezicht staat in de toelichting op de jaarrekening. Die is gebaseerd op de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Daarnaast is de toelichting op de jaarrekening gecontroleerd op de WNT.

Medewerkers: De beloning van de medewerkers vindt volgens de CAO VVT plaats.

Doelstelling

Onze doelstelling is het bieden van verpleging, verzorging, behandeling en welzijn aan met name kwetsbare ouderen en mensen met een of meer chronische aandoeningen. Dit doen we binnen Midden- en West-Brabant.

Wij willen goede zorg leveren aan de hand van onze zorgvisie: De Bedoeling van Thebe. Dat betekent dat we met onze zorgverlening cliënten willen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Als zij zorg nodig hebben die wij in de thuissituatie écht niet kunnen bieden, is wonen op een van onze woonzorglocaties een mogelijkheid. Daar bieden wij cliënten een thuis waarbij zelfstandigheid en naastenliefde voorop staat.

Wij voeren De Bedoeling van Thebe uit samen met cliënten, familie, naasten, mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s uit de zorgketen en andere betrokkenen uit het persoonlijke netwerk van de cliënten.

Het beleidsplan

Hier vindt u onze strategische koers 2020-2022.

Verslag van onze activiteiten

Thebe is een maatschappelijke organisatie. En daarom vinden we het belangrijk om te laten zien wat wij doen. Hieronder vindt u het bestuursverslag, het maatschappelijk jaarverslag en het kwaliteitsjaarverslag verpleeghuiszorg. Deze documenten rapporteren over alle onderdelen van Thebe.

Financiële verantwoording

Voor het meest recente financiële jaarverslag verwijzen wij u naar het jaardocument van de Thebe Zorggroep. Dit is ook te vinden op www.jaarverantwoordingzorg.nl.