Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Stichting Thebe Wonen en Zorg

RSIN nummer
003666840

KvK nummer 
41095003

Bezoekadres

Bergstraat 6
5051 HC Goirle

Postadres

Postbus 9757
4801 LW Breda

Raad van Bestuur

Hans Huizer, voorzitter RvB
Agnes Klaren, bestuurder
Jos Adriaans, interim bestuurder

Raad van toezicht

Mw. I.A.M. Woestenberg (voorzitter)
Mw. M.A. Schaafsma (vicevoorzitter)
Mevrouw H. Meijs (lid)
Dhr. J.T. Tamsma (lid)
De heer drs. M.B.P.M. Visser (lid)

Beloningsbeleid

Raad van Bestuur: De beloning van de leden van de Raad van Bestuur is vermeld in de toelichting op de jaarrekening en is door de accountant getoetst aan de beloningscode bestuurders zorg (BBZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Raad van Toezicht: De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is vermeld in de toelichting op de jaarrekening, is gebaseerd op de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ) en is getoetst aan de WNT.

Medewerkers: De beloning van de medewerkers vindt plaats conform CAO VVT.

Doelstelling

Onze doelstelling is het bieden van verpleging, verzorging, behandeling en welzijn aan met name kwetsbare ouderen en mensen met een of meer chronische aandoeningen binnen ons werkgebied Midden-Brabant.

Wij willen een breed palet aan goede zorg volgens onze zorgvisie bieden: De Bedoeling van Thebe. We doen dit in nauwe samenwerking met partners, mantelzorgers, familie en anderen uit het persoonlijke netwerk van onze cliënten. We richten ons daarbij op het behoud en de versterking van zelf- en samenredzaamheid.

Het beleidsplan

Hier vindt u onze strategische koers 2017-2021.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Als maatschappelijke organisatie vinden wij het belangrijk om te laten zien wat wij doen. Hieronder vindt u het maatschappelijk jaarverslag en het kwaliteitsjaarverslag verpleeghuiszorg (beiden over het jaar 2017), die rapporteren over het gehele Thebe-concern.

Financiële verantwoording

Voor het meest recente financiële jaarverslag verwijzen wij u naar het Jaardocument van de Thebe Zorggroep. Dit is ook te vinden op www.jaarverantwoordingzorg.nl

De enkelvoudige jaarrekeningen van Stichting Thebe Wonen en Zorg vindt u hier:

Formulieren ANBI