Aanmelden symposium

Meld je voor 30 mei aan en geef de workshops van jouw voorkeur aan

Aanmelden

LVHC-symposium dinsdag 11 juni

Mijzo, De Wever en Thebe organiseren een symposium rondom de Laag Volume Hoog Complexe doelgroepen van de 3 organisaties. Het doel van dit symposium is de bevordering van de regionale samenwerking en kennisuitwisseling over de LVHC-doelgroepen.

Op het programma staan diverse sprekers en workshops waarmee we de verschillende doelgroepen verder willen uitdiepen. Ook leer je meer over de werkwijze van de expertisecentra. Deelname aan het symposium is gratis.

Het symposium vindt plaats in Cultureel Centrum De Schakel in Gilze om dinsdag 11 juni vanaf 13.00 uur.

Programma
13.00 – 13.30    inloop
13.30 – 13.45      plenaire opening
13.45 – 16.30      3 workshoprondes incl. pauze
16.30 – 17.00     plenaire afsluiting: ronde tafelsessie

Gedurende de middag is er een aanbod van meerdere workshops. In het blok hieronder vind je per workshop een beschrijving. Bij aanmelding kun je 4 voorkeuren voor workshops doorgeven. We proberen je zoveel mogelijk bij deze workshops in te delen.

Meld je vóór 30 mei aan en geef de workshops van jouw voorkeur aan. 

In de week voorafgaand aan het symposium ontvang je van ons nog een mail met daarin de laatste informatie.

Workshops

Bekijk hieronder de workshops die worden aangeboden.

Ontwikkel je kennis en vaardigheden met onze interactieve workshop over de Empathisch Directieve Benadering. We beginnen met een uitleg over Korsakov en de theorie achter EDB, gevolgd door casusbesprekingen voor praktische toepassing. Door echte scenario's te analyseren en te oefenen, leer je effectief omgaan met EDB-situaties. Deze workshop richt zich op het ontwikkelen van concrete vaardigheden die direct bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Of je nu een ervaren zorgprofessional bent of nieuw bent in dit gebied, deze workshop biedt waardevolle mogelijkheden om te groeien.

Tijdens de interactieve workshop leer je over de rol en impact van leefmilieus voor NAH+ en Korsakov doelgroepen in het nieuwe Expertisecentrum Heilaarstaete. We bespreken waarom leefmilieus cruciaal zijn in onze zorgbenadering, de effecten ervan op bewoners en lessen uit het ontwikkelingsproces. Ook belichten we de rol van daginvulling en hoe die wordt afgestemd op verschillende leefmilieus, en de selectie van bewoners op basis van individuele behoeften. In deze workshop ontdek je hoe we streven naar welzijn en kwaliteit van leven door een zorgvuldig ontworpen leefmilieuconcept.

In deze sessie gaan we samen dieper in op de doelgroep NAH+: een doelgroep die door het ontbreken van een officiële diagnose meer uitgaat van een beschrijving. Dit neemt vele uitdagingen met zich mee. Wat betekent die '+' eigenlijk? Hoe onderscheiden zij zich van mensen met reguliere NAH-problematiek? In deze sessie gaan we dieper in op deze vragen, ondersteund door concrete casuïstiek uit de praktijk. We verkennen ook onze outreachende zorg, een essentieel aspect van ondersteuning voor mensen met NAH+ in een tijd van beperkte opnamemogelijkheden. Hoe verloopt dit proces precies? En wat zijn de belangrijkste punten waar we op letten bij aanmelding? Deze sessie is interactief, met volop gelegenheid om vragen te stellen en samen de grijze gebieden te verkennen.

Bij GP+ is altijd sprake van multiproblematiek. Dit betekent dat naast de psychiatrische problematiek er ook nog problemen spelen op minstens twee andere domeinen zoals op het gebied van gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid, (i)ADL en/ of sociale betrokkenheid. Daarnaast is er vaak sprake van een beperkt ziekte-inzicht en verlies van zelfregie. De complexiteit van de problematiek maakt ook dat gespecialiseerde zorg en behandeling in een therapeutisch leefmilieu nodig is. Op welke manier bieden wij multidisciplinaire zorg voor deze cliënt? En hoe ziet deze behandeling en begeleiding eruit in een therapeutisch leefmilieu binnen het verpleeghuis?

Huntington is een erfelijke aandoening die wordt overgedragen van ouder op kind. Als een ouder het afwijkende gen heeft, dan heeft elk kind 50% kans om de ziekte te erven. Deze ziekte is daarom ontwrichtend voor heel de familie. Door de uitval van hersencellen krijgen mensen met de zvH onvrijwillige spierbewegingen van het gezicht, de romp en de ledematen. Daar komen stemmingswisselingen, depressie, geïrriteerdheid, onduidelijke spraak en onhandigheid bij. Dit alles leidt uiteindelijk tot gehele afhankelijkheid. De combinatie van symptomen maakt dat de ziekte complex is in behandeling. Hoe bieden wij deze specialistische behandeling in het therapeutisch leefmilieu binnen het verpleeghuis?

De LevensLuister workshop geeft handvaten hoe je een verdiepend gesprek aan kan gaan, hoe je verbinding kan creëren met anderen (zowel met cliënten, als met je collega’s, en andere sociale contacten), hoe je anderen het gevoel kan geven dat ze er nog steeds toe doen, en hoe je geluksmomentjes en momenten van oprechte aandacht kan creëren. Het maakt ons bewust van ons eigen luistergedrag. Reflecteren op jezelf en de mogelijkheden om diepere vragen te durven stellen, dat is van belang in onze huidige vluchtige samenleving met een hoge druk op de zorg waarin we nog altijd het beste willen voor onze cliënten. Gehoord en gezien worden, en die oprechte aandacht, dat wil iedereen.

In deze workshop krijg je een beeld van de doelgroep mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag en wat de gespecialiseerde afdeling kan betekenen voor deze cliënten. Wanneer kan een cliënt naar de interventie-afdeling D-ZEP komen? Hoe verloopt het aanmeldproces? Welke rol heeft consultatie hierin? En wat is de werkwijze van de gespecialiseerde interventie-afdeling Mondriaan bij De Wever?

De Wever is gespecialiseerd in begeleiding en wonen voor mensen met Dementie op Jonge Leeftijd. We nemen jullie graag mee in de cliëntreis van deze doelgroep: vanaf diagnose, begeleiding thuis en dagbehandeling tot het gaan wonen op een specialistische woonafdeling. In deze workshop hebben we aandacht voor casemanagement, vergeten talent (werken met dementie), dagbehandeling en wonen. We staan stil bij het verschil tussen jonge en oudere mensen met dementie in de praktijk op een woonafdeling, samenwerken met naasten en gedragsproblematiek. Samen gaan we ervoor zorgen dat jonge mensen met dementie tijdens hun hele cliëntreis mee kunnen blijven doen.

Het omgaan met probleemgedrag vraagt specifieke kennis, ervaring en vaardigheden van medewerkers. In deze workshop richten we ons op wat fysieke vaardigheden hieraan kunnen bijdragen. We nemen jullie mee in de scholing die ontwikkeld is, die medewerkers helpt om steviger in de schoenen te staan en fysiek vaardig te zijn om met probleemgedrag om te kunnen gaan. We sluiten af met praktische tips wat je fysiek kunt doen om ervoor te zorgen dat je veilig blijft.

In deze ronde tafel sessie over de toekomst van de specialistische doelgroepen onder de LVHC (Laag volume Hoog complexe Zorg) zorginfrastructuur, zullen vertegenwoordigers van Thebe, Mijzo en de Wever samenkomen. Elke organisatie zal één deelnemer afvaardigen om deel te nemen aan de discussie. De deelnemers zullen zich richten op het bespreken van de toekomstige uitdagingen en kansen met betrekking tot de zes specialistische doelgroepen die onder de LVHC vallen. Ze zullen ook de regionale samenwerking onderzoeken en het belang ervan benadrukken in het streven naar hoogwaardige zorg voor deze doelgroepen.

De sessie wordt gemodereerd om ervoor te zorgen dat alle deelnemers de kans krijgen om hun standpunten te delen en dat er een constructieve dialoog plaatsvindt. Aan het einde van de sessie zullen de deelnemers worden aangemoedigd om gezamenlijk aanbevelingen te formuleren voor verdere actie en samenwerking om de zorg voor de specialistische doelgroepen te verbeteren binnen de LVHC zorginfrastructuur.

Locatie symposium

Cultureel Centrum De Schakel
Kerkstraat 104
5126 GD Gilze

LVHC-doelgroepen

Meer informatie over de specialistische doelgroepen van Mijzo, De Wever en Thebe vind je in deze infographic.