Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

088- 1171000

E-mail

Cliëntenraden

De cliëntenraad beschermt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Thebe. We vinden de wensen en ideeën van alle cliënten erg belangrijk. Daarom hebben we lokale cliëntenraden ingesteld op de zorglocaties. Dit doen we volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Ook Thebe Wijkverpleging heeft een eigen cliëntenraad. Een aantal van de leden zit ook in de centrale cliëntenraad van Thebe.

Cliëntenraad geeft advies 

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de manager en raad van bestuur. In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen staat wanneer en over welke onderwerpen de zorginstelling de cliëntenraad om advies moet vragen.  

Cliëntenraad is geen klachtencommissie 

De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Heeft u een klacht over de zorgverlening van Thebe? Dan geeft u dit zelf aan. Dit kan rechtstreeks aan de zorgverleners. Of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke manager. Ook kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling voor cliënten. 

Contactgegevens 

Hieronder vindt u de contactgegevens van de cliëntenraden bij Thebe. U kunt contact opnemen via de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Wilt u zelf lid worden van één van de cliëntenraden? Dan kunt u ook bij de ambtelijk secretaris terecht. 

Centrale Cliëntenraad Thebe 

Ambtelijk secretaris: Monique Konings 
E-mail: monique.konings@thebe.nl
Postadres: Liesboslaan 2, 4813 EC in Breda 
Telefoon: 088- 1171000 (secretariaat) 

Cliëntenraad Thebe wijkverpleging 

E-mailadres cliëntenraad wijkverpleging: Clientenraad.Wijkverpleging@thebe.nl 

Veelgestelde vragen cliëntenraad

Onderstaand leest u de veelgestelde vragen