Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad

Een van de raden binnen Thebe is de verpleegkundige en verzorgende adviesraad die bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden van Thebe.

De verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VAR) binnen Thebe is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft op het beleid van Thebe. De VAR bestaat uit verzorgenden en verpleegkundigen die in de wijk of in de woonzorgcentra werken. Zij denken mee op strategisch niveau en richten zich op thema’s in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De VAR staat gelijk aan de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad en wordt regelmatig ingezet door de raad van bestuur om mee te denken over belangrijke zorgthema’s. Ook nemen zij zelfstandig initiatieven die de zorg verbeteren, zoals het opnieuw inrichten van zorgprocessen. Een mooi voorbeeld hiervan is het proces rondom oogdruppelen, dat sinds 1 april 2023 uit het zorgpakket is gegaan van thuiszorg en nu onder de verantwoordelijkheid is gekomen van de apotheek. 

U kunt de VAR bereiken via het mailadres: var@thebe.nl