Gegevens

Adres
Princentuin 128
4813 CZ Breda

Thebe | Heilaarstaete

Een spiksplinternieuwe locatie wordt aan het begin van 2024 geopend in Breda; Thebe Heilaarstaete. Bij woonzorgcentrum Heilaarstaete staat de cliënt centraal. Samen kijken we welke woonomgeving het best bij de cliënt past. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de cliënten hun eigen leven blijven leiden. Waar nodig ondersteunen de zorgteams de cliënten natuurlijk graag op het gebied van begeleiding, welzijn, verzorging en verpleging. 

Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Samen met GGZ-Breburg gaan we op deze locatie specialistische zorg leveren. Heilaarstaete biedt hiermee een specialistisch centrum met 100 verblijfplaatsen gericht op de volgende doelgroepen:

  • Gerontopsychiatrie - Psychiatrie in het verpleeghuis (gerontopsychiatrie) is voor kwetsbare mensen, vaak met complex gedrag in combinatie met al lang bestaande of meer recent ontwikkelde psychiatrische problematiek. Binnen Heilaarstaete ontvangen de bewoners bijzondere begeleiding en zorg passend bij de persoonlijke situatie van de cliënt.
  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) - Tijdens het leven liep men hersenletsel op. Dat heeft impact op iemands leven en de directe omgeving van diegene. Heilaarstaete biedt gespecialiseerde begeleiding, ondersteuning en zorg.
  • Observatie - In het specialistisch centrum komen ook 20 observatieplekken voor mensen met gedragsproblematiek. Dit in samenwerking met GGz Breburg. Daarnaast biedt GGz Breburg ook nog 30 verblijven aan voor mensen met psychiatrische problematiek, gecombineerd met levensfaseproblematiek vanaf de leeftijd van 60 jaar.
  • Korsakov - Cliënten met het syndroom van Korsakov is een relatief kleine groep mensen, die hooggespecialiseerde zorg nodig hebben. Daarom is het belangrijk deze zorg te concentreren en te laten bieden door een gespecialiseerd multidisciplinair team, met speciale kennis en ervaring en affiniteit met deze doelgroep. Wilt u hier meer over lezen, klik dan hier

Wat gebeurt er met Thebe Lucia?

Thebe zal bewoners vanuit haar woonzorglocatie Lucia en bewoners vanuit woonzorglocatie Aeneas in het nieuwe gebouw huisvesten. Het pand van Thebe Lucia wordt uiteindelijk gesloopt en door Thebe opgeleverd aan HMV invest.

Werken bij Thebe Heilaarstaete? 

Zou je het leuk vinden om op deze mooie nieuwe locatie te werken? Klik dan hier voor alle vacatures. 

Een impressie

Hieronder vindt u een aantal beelden van de nieuwe locatie. Zo krijgt u alvast een beeld van hoe het er uit gaat zien. 

Wilt u meer weten over de bouw van Heilaarstaete? Kijk dan ook eens op de pagina vastgoedontwikkeling. Daar staat altijd het laatste nieuws over alle vastgoedontwikkelingen binnen Thebe, waaronder ook Heilaarstaete. 

Entree impressie
Binnentuin impressie
Grandcafe impressie
Grand Cafe impressie
Huiskamer impressie
Bovenaanzicht bouw mei 2023

Meer informatie

Hier vindt u meer informatie over diverse onderwerpen: 

Op locatie Heilaarstaete gaan wij ons vanaf eind 2023 inzetten om de beste zorg te bieden. Ook hier willen wij straks onze zorgkwaliteit continu verbeteren. Zodra de locatie is geopend vindt u hier de link naar ZorgkaartNederland.

Bewoners kunnen straks gebruikmaken van verschillende voorzieningen. Zodra we hier exact invulling aan kunnen geven, vindt u deze informatie hier. 

Heilaarstaete biedt een specialistisch centrum gericht op de  doelgroepen gerontopsychiatrie, mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met gedragsproblematiek. Voor deze laatste groep komen er 20 observatieplekken.

Expertises

Het activiteitenaanbod op Thebe Heilaarstaete wordt zodra dit bekend is hier gedeeld. 

Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122