Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Cognitieve neurorevalidatie

Thebe heeft een gespecialiseerde afdeling voor revalidatie van mensen met ernstig hersenletsel, die niet kunnen revalideren in een medisch specialistisch revalidatiecentrum. Deze zit In onze nieuwe locatie Heilaarstaete in Breda. De doelgroep is tussen 25 en 70 jaar en komt uit een groot deel van Nederland. Er is plaats voor maximaal acht revalidanten.

Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid, waarbij gestreefd wordt naar terugkeer naar huis of een zo zelfstandig mogelijke woonvorm. Om de zelfredzaamheid te verbeteren wordt gekeken naar de gevolgen van het hersenletsel op verschillende domeinen, zoals de mobiliteit, orale intake, communicatie, cognitie en het psychisch functioneren (stemming en gedrag). Op deze verschillende domeinen kunnen doelen liggen waar in de revalidatie aan kan worden gewerkt.

De opname start met een proefbehandeling van gemiddeld 6 weken. Hierin worden de beperkingen in kaart gebracht, revalidatiedoelen opgesteld en beoordelen we of een cliënt profiteert van onze therapie. Wanneer we beoordelen dat een cliënt verbetering laat zien, gaan we door met revalideren en wordt de proefbehandeling omgezet naar een gepast revalidatietraject. De globale duur van revalidatie is 3 tot 6 maanden, waarbij de voortgang periodiek (elke zes tot acht weken) wordt geëvalueerd. Hoelang het revalidatietraject uiteindelijk duurt is dan ook afhankelijk van de vooruitgang die gezien wordt door het behandelteam.

Binnen de Cognitieve Neuro Revalidatie is het streven ‘alles is revalidatie’. Dit houdt in dat vanaf het wakker worden tot het naar bed gaan alledaagse handelingen worden ingezet voor het herstel. Naast deze ADL-training met NAH-geschoolde verpleegkundigen, zijn de volgende behandelaren betrokken bij Cognitieve Neuro Revalidatie: specialist ouderen-geneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, GZ-psycholoog, psychomotorisch therapeut, diëtist en maatschappelijk werker. Er wordt (indien nodig) nauw samengewerkt met de revalidatiearts en orthopedisch schoenmaker van het revalidatiecentrum Revant in Breda, een psychiater en deskundigen van Visio.

Hersenletsel krijg je niet alleen. Ook voor de omgeving is de gebeurtenis, het hersenletsel, van grote impact. Gedurende de revalidatie worden naasten dan ook betrokken bij het opstellen en evalueren van de therapiedoelen. Ook kunnen naasten mee ondersteunen in de revalidatie. Dit gaat altijd in nauw overleg met onze zorg en therapeuten.

Wanneer kunt u terecht bij Thebe Revalidatie en Herstel? 

U wordt aangemeld bij onze zorgadviseurs door uw behandelend arts, als de revalidatiearts beoordeelt dat u niet naar een medisch specialistisch revalidatiecentrum kunt om te revalideren. Het opnameteam beoordeelt of u voldoet aan de opnamecriteria. Niet bij elke cliënt met hersenletsel is cognitieve revalidatie haalbaar. Soms zijn er belemmerende factoren, zoals bijvoorbeeld dwaalgedrag, eerder bestaande psychiatrische aandoening of verslavingsproblematiek.

Langdurige revalidatie (cognitieve neurorevalidatie) - stap voor stap

Hier leest u hoe welke stappen u kunt verwachten als u zich aanmeldt voor Langdurige revalidatie (cognitieve neurorevalidatie).

Stap 1

Aanmelden

Uw huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis meldt u aan voor langdurige revalidatie. U hoeft zelf niets te regelen. Een specialist ouderengeneeskunde of een zorgadviseur beoordeelt de aanvraag. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, nemen wij contact met u op. Wij plannen dan een datum voor de opname met u in. 

Wat u van ons mag verwachten

 • Rondleiding
  Wij bieden cognitieve neurorevalidatie op locatie Aeneas. Wilt u graag een kijkje nemen op deze locatie? Neem dan contact met ons op. 

Wat wij van u verwachten

 • U hoeft niets te doen
  Wij hebben veel ervaring met het regelen van indicaties. Wij helpen u waar dat nodig is.
Stap 2

Indicatie regelen

Om bij ons te revalideren, heeft u een indicatie nodig voor de zorg. In deze indicatie staat welke zorg u nodig heeft. De specialist ouderengeneeskunde bepaalt welke zorg dat is. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Hulp bij de indicatie
  Wij hebben veel ervaring met het regelen van indicaties. Wij helpen u waar dat nodig is.

Wat wij van u verwachten 

 • Stel vragen
  Heeft u vragen over uw indicatie. Neem gerust contact met ons op.
Stap 3

Verhuizen

Ligt u in het ziekenhuis? Dan komt u met de taxi naar onze locatie. Kunt u niet met de taxi? Dan regelt het ziekenhuis passend vervoer. Komt u vanuit huis? Dan regelt u samen met uw familie het vervoer naar het revalidatiecentrum. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Uw kamer
  U heeft tijdens de revalidatie een eigen kamer. De huiskamer deelt u met andere cliënten.

 • Spullen van Thebe
  Wij regelen alle spullen die u nodig heeft. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed, een rolstoel, een kast, een nachtkastje en een tv.

 • Bad- en beddengoed
  U ontvangt bad- en beddengoed van Thebe. Gebruikt u liever uw eigen bad- en beddengoed? Dat mag ook.  

Wat wij van u verwachten 

 • Spullen die u nodig heeft
  Revalideren is een tijdelijke opname. U heeft schone kleren en toiletspullen nodig. Vergeet ook persoonlijke spullen niet, zoals uw bril of contactlenzen.
   
 • Persoonlijke spullen
  Neem gerust persoonlijke spullen mee, zoals foto’s en schilderijtjes. Ook mag u een makkelijke stoel meenemen.
Stap 4

Het revalidatietraject

Als u bij ons komt revalideren, stellen wij een behandelplan voor u op. Wij beschrijven de doelen die u kunt behalen en de manier waarop u deze doelen kunt behalen. Ook staat in dit plan welke behandelaren betrokken zijn bij uw behandeling. Ieder weekend ontvangt u een programma. Hierin staat hoe laat u voor een therapie wordt verwacht.

Wat u van ons mag verwachten 

 • Aanspreekpunt
  Heeft u vragen over uw zorg of over iets anders? Spreek dan de zorgcoördinator aan. Hij of zij beantwoordt al uw vragen.
 • Complexe problemen
  Kan de zorgcoördinator uw vraag niet beantwoorden? Dan betrekken wij een specialist ouderengeneeskunde of een psycholoog bij uw probleem. 
 • Overleg
  Iedere week overleggen wij met alle behandelaren die betrokken zijn bij uw behandeling. Als het nodig is, stellen wij uw behandelplan bij.

Wat wij van u verwachten 

 • Pastoraal medewerker
  Heeft u behoefte aan een pastoraal medewerker? Geef dat dan bij ons aan. Wij regelen dit dan voor u. 

 • Verlof in het weekend
  Wilt u graag naar huis in het weekend? Dan kunt u dat aanvragen. Als u geen wijkverpleging nodig heeft, is verlof in het weekend soms mogelijk. 
 • Bezoek
  Bezoek is altijd welkom. Houd er wel rekening mee dat uw therapie voor bezoek gaat. 
Stap 5

Multidisciplinair overleg

Na 6 weken revalidatie nodigen wij u en uw partner of een familielid uit voor een multidisciplinair overleg. Dit betekent dat we een gesprek hebben met iedereen die bij uw zorg betrokken is. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw vooruitgang. Ook komt de verwachting voor de toekomst aan bod. Na dit gesprek geven wij u een advies voor de toekomst. 

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij nemen de tijd voor u
  Stel gerust alle vragen die u heeft.

Wat wij van u verwachten 

 • Nodig uw naaste uit voor het gesprek
  Het is fijn als nog iemand op de hoogte is van uw situatie. 
Stap 6

Na uw revalidatie

Uw revalidatie is afgerond. Weet u nog niet zeker of u zichzelf thuis redt? Dan geeft de specialist ouderengeneeskunde u proefverlof. U kunt dan rustig thuis wennen.