Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Speciaal voor ouderen biedt Thebe een professionele, veilige omgeving om te revalideren. In Breda biedt Thebe 34 revalidatieplaatsen binnen de muren van het Amphia ziekenhuis aan de Langendijk. Een betere samenwerking binnen dezelfde muren bevordert het revalidatieproces van cliënten, omdat kennis en kunde op alle vlakken nabij is en de lijnen kort zijn.

Als u komt revalideren, wordt u tijdelijk opgenomen. Onze afdeling bevindt zich op de derde etage van het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk in  Breda. Samen met het behandelteam van Thebe en de familie wordt er gewerkt aan uw herstel, met als doel weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. De behandeling bestaat uit verschillende therapiesessies, zoals fysiotherapie en ergotherapie. Maar daarnaast zult u vooral veel zelf doen. Juist door het doen van alledaagse taken, zoals opstaan, wassen en aankleden, versnelt u uw revalidatie.

Heeft u van uw therapeut geen huiswerk meegekregen voor na de therapie? Vraag er dan gerust naar. Zo herstelt u sneller en kunt u misschien eerder naar huis. U wordt behandeld door een team van verpleegkundigen en een medisch specialist. Afhankelijk van de reden van uw revalidatie betrekken wij meer specialisten bij uw behandeling. De specialisten die aan de revalidatiezorg zijn verbonden zijn: een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtist en een maatschappelijk werker.

Wanneer kunt u terecht op de revalidatie-afdeling van Thebe in het Amphia?

U kunt bij deze revalidatieafdeling van Thebe terecht als u tijd nodig heeft om te herstellen voordat u weer thuis kunt wonen. U revalideert bijvoorbeeld bij ons na een ziekenhuisopname. Als de situatie thuis niet meer haalbaar is omdat u vaak valt, kunt u bij ons terecht voor een spoedopname.

Vergoeding van uw zorg

Om te revalideren bij Thebe heeft u een indicatie nodig, waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorg wordt vergoed. Als u zich aanmeldt om te revalideren bij Thebe, helpen wij u verder. Bekijk hier of uw zorgverzekeraar de zorg vergoed. 

Contact

Thebe Revalidatie Langendijk
p.a. Amphia Langendijk, 3e verdieping
Langendijk 75
4819 EV  Breda

Telnr: 088-1176600

Meer informatie over revalidatie binnen Thebe, leest u hier.

Deel uw ervaring

 

Geriatrische Revalidatie Zorg Thebe - Amphia stap voor stap

Aanvragen revalidatie met verblijf
Indicatiestelling
Beoordeling aanvraag
Verhuizing
Start zorg
Multidisciplinaire Bespreking
Na uw revalidatie

Stap 1 Aanvragen revalidatie met verblijf

Uw arts in het ziekenhuis of uw huisarts beoordeelt of u revalidatie nodig heeft en vraagt dit bij Thebe aan. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Wat u van ons mag verwachten

 • Voorkeurslocatie
  Wanneer u zich aanmeldt voor revalidatie wordt u gevraagd om een voorkeurslocatie. U kunt hier aangeven dat u voorkeur heeft voor de afdeling van Thebe binnen het Amphia Ziekenhuis aan de Langedijk.

Wat wij van u verwachten

 • U hoeft niets te doen
  Wij verzorgen de verdere aanmelding voor u.

Stap 2 Indicatiestelling

U heeft een indicatie voor de zorg nodig om te kunnen revalideren. In deze indicatie staat beschreven welke zorg u nodig heeft. De beoordeling vindt plaats in het ziekenhuis. De specialist ouderengeneeskunde van Thebe kijkt mee of de locatie binnen het Amphia voor u het meest geschikt is.

Wat u van ons mag verwachten

 • Eerlijke beoordeling
  Wij beoordelen u eerlijk. Wij kijken naar een zo goed mogelijk passende afdeling voor uw revalidatie.

Wat wij van u verwachten

 • Stel vragen
  Heeft u vragen? Stelt u ze gerust. Wij helpen u graag.

Stap 3 Beoordeling aanvraag

Een specialist ouderengeneeskunde of een zorgadviseur beoordeelt de aanvraag. Als hij of zij uw aanvraag goedkeurt, nemen wij contact met u op. Wij plannen dan een opname met u in. De opname vindt maximaal een week na de ziekenhuisopname plaats.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wachtlijst
  Soms is er een korte wachtlijst voordat u bij ons kunt revalideren. De wachtlijst is nooit heel lang.

Wat wij van u verwachten

 • Bezoek aan onze locatie
  Wilt u graag een kijkje komen nemen op onze locatie? Neem dan contact met ons op.

Stap 4 Verhuizing

Als u in het ziekenhuis ligt, wordt u met de taxi vervoerd naar onze locatie. Is het voor u niet mogelijk of verantwoord om met de taxi vervoerd te worden? Dan regelt het ziekenhuis passend vervoer. Als vanuit huis komt, regelt u samen met uw familie het vervoer naar het revalidatiecentrum.

Wat u van ons mag verwachten

 • Uw kamer
  Als u bij ons revalideert krijgt u afhankelijk van uw situatie een één- of tweepersoonskamer toegewezen. Enkele daarvan hebben eigen sanitair.

 • Spullen van Thebe
  Wij regelen alle spullen die u nodig heeft, bijvoorbeeld een verstelbaar bed, een rolstoel, een kast, een nachtkastje en een TV.

 • Bad- en beddengoed
  U ontvangt bad- en beddengoed van Thebe. Wilt u uw eigen bad- en beddengoed meenemen? Dan is dat mogelijk.

Wat wij van u verwachten

 • Spullen die u mee dient te nemen
  Als u bij ons revalideert, gaat het om een tijdelijke opname. U (of uw familie) zorgt zelf voor schone kleding en toiletspullen. Vergeet ook persoonlijke spullen niet, zoals een bril of contactlenzen.

 • Persoonlijke spullen
  U mag persoonlijke spullen meenemen, zoals foto’s en schilderijtjes, om uw kamer wat aan te kleden. Ook mag u een makkelijke stoel meenemen.

Stap 5 Start zorg

Het revalidatietraject begint met een opname gesprek waarbij een verpleegkundige en arts aanwezig zullen zijn. Op de dag van opname zullen de des betreffende behandeldisciplines kennis met u komen maken, denk hierbij aan de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtiste. Aan de hand van de eerste observatie week wordt het behandelplan opgesteld, dit word gedaan door de behandeldisciplines.

Wat u van ons mag verwachten

 • Aanspreekpunt
  Op de revalidatie afdeling is er per dienst één verpleegkundige voor u verantwoordelijk. Als u vragen heeft, kunt terecht bij hem/haar. Op het bord bij kantoor kunt u zien welke verpleegkundige die dag voor u zorgt.

 • Overleg
  Iedere week hebben wij een overleg met alle behandelaren die betrokken zijn bij uw behandeling. Als het nodig is, stellen wij uw behandelplan bij.

Wat wij van u verwachten

 • Bezoektijden
  Bezoek is welkom. We hanteren wel bezoektijden waarbij we rekening houden met de therapie- en rustmomenten. Dit ter bevordering van uw revalidatieproces. Tijden: 10.30u - 12.00u 15.30u - 1700u 18:30u - 21.00u

 • Afspraken buitenshuis en vervoer
  Wij vragen u om de afspraken buitenshuis te melden bij de verpleging, zodat dit genoteerd kan worden in de agenda en de verpleging ervoor kan zorgen dat u op tijd klaar bent.

Stap 6 Multidisciplinaire Bespreking

Tussentijds houden wij u en uw partner of een familielid op de hoogte van uw vorderingen. Tijdens de multidisciplinaire bespreking bekijken we met iedereen die bij uw zorg betrokken is hoe de vooruitgang is en wat de verwachting voor de toekomst is. Na dit gesprek geven wij u een advies voor de toekomst.

Wat u van ons mag verwachten

 • Eerlijke beoordeling
  Wij bekijken de vorderingen van uw revalidatie. Daarna geven wij een eerlijk advies over wat de beste vervolgstap is.

Wat wij van u verwachten

 • Stel vragen
  Heeft u vragen? Stelt u ze gerust. Wij doen ons best om al uw vragen te beantwoorden.

 • Nodig uw naaste uit voor het gesprek
  Het is fijn als er nog iemand op de hoogte is van uw situatie.

Stap 7 Na uw revalidatie

Uw revalidatietraject is voltooid wanneer al uw doelen uit het behandelplan afgesloten zijn. Weet u nog niet zeker of u zichzelf thuis kunt redden? Dan geeft de specialist ouderengeneeskunde u proefverlof. U kunt dan rustig thuis wennen. Als u na een vooraf bepaalde periode nog niet genoeg bent hersteld, kijken we samen met u en uw naasten wat de beste volgende stap is.

Wat u van ons mag verwachten

 • Vragen
  Heeft u na uw revalidatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wat wij van u verwachten

 • Thuiszorg
  Heeft u na uw revalidatie thuiszorg nodig? Dat kunt u bij ons regelen.