Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Sociale problemen, een verslaving, verwaarlozing, geheugenproblemen of ernstige gedragsproblemen zijn voorbeelden van psychiatrische problemen. Deze problemen, of een combinatie van deze problemen, kunnen ervoor zorgen dat thuis wonen niet meer gaat. Op locatie Lucia in Breda biedt Thebe dan een fijne plek om te wonen en krijgt u gespecialiseerde zorg en begeleiding.

Als u bij Lucia komt wonen, bent u in goede handen. Door onze kennis en deskundigheid op het gebied van ouderen met psychiatrische problemen, weten wij hoe wij u kunnen begeleiden, verzorgen en behandelen. Wij observeren u goed en kijken daarbij altijd verder dan de problemen die u heeft. Wij leggen de focus op wat u nog wel kunt en helpen u als u hulp nodig heeft. Uw welzijn is voor ons het allerbelangrijkst.

Samen met u, uw naasten en uw verwijzer bekijken wij welke zorg en afdeling het beste bij u past. Op locatie Lucia bieden wij speciale zorg en begeleiding aan cliënten met de ziekte van Korsakov.

Psychiatrische problemen stap voor stap

Aanmelden
Na de aanmelding
Start zorg
Evaluatie

Stap 1 Aanmelden

Als u een verwijzing heeft van uw huisarts, specialist of een thuis- en daklozenopvang, komt u in aanmerking voor zorg voor ouderen met psychiatrische problemen. Aanvragen kan op twee manieren: via de website of telefonisch. Als u klikt u op de button ‘Zorg regelen’ kunt u een contactformulier invullen of u belt naar het telefoonnummer. Ook uw verwijzer kan u aanmelden. Als de aanmelding bij ons is binnengekomen, bekijken wij of wij de zorg aan u kunnen leveren.

Wat u van ons mag verwachten

 • Beoordelen zorgaanvraag

  Als de aanvraag bij ons binnenkomt, bekijken wij of wij de zorg aan u kunnen leveren. U hoeft hiervoor niets te doen.

Wat wij van u verwachten

 • U hoeft niets te doen
  De verwijzer regelt uw zorgaanvraag. U hoeft niets te doen.

Stap 2 Na de aanmelding

Helaas is er vaak een wachtlijst voor wonen en behandelen van ouderen met psychiatrische problemen. Als u wilt weten hoe lang de wachtlijst is, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Als u bovenaan de wachtlijst staat, nemen wij contact op met u als er een kamer vrij komt. Wij vertellen u dan waar u terecht kunt en wanneer u kunt verhuizen.

Wat u van ons mag verwachten

 • Een kijkje nemen

  Indien mogelijk en gewenst, bent u welkom op Lucia om alvast een kijkje te nemen.

 • Thuisgevoel

  Wij helpen u uw eigen thuis te creëren. Bij de verhuizing mag u kleine meubels en persoonlijke spullen meenemen.

Wat wij van u verwachten

 • Wij helpen u graag

  Heeft u vragen? Stelt u ze gerust. Wij staan u graag te woord.

 • Zorgen voor uw huisdier

  U mag uw huisdier meenemen, als u zelf voor het dier kunt zorgen en als directe medebewoners geen bezwaar of allergie hebben voor het dier.

Stap 3 Start zorg

Op de dag dat u naar Thebe verhuist starten wij met uw zorg. U maakt kennis met uw vaste aanspreekpunt, de eerstverantwoordelijke verpleegkundige (EVV-er). Bij hem of haar kunt u terecht met al uw vragen. Wij willen u zo goed mogelijk leren kennen. Zo weten wij precies welke zorg en behandeling u nodig heeft. U maakt ook kennis met uw specialisten, zoals uw arts en psycholoog. Verder bespreken wij met u welke activiteiten u kunt doen binnen en buiten de afdeling. Wij bieden veel mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding.

Als u niet meer in staat bent om zelf uw beslissingen te nemen, is uw wettelijk vertegenwoordiger ook aanwezig bij het kennismakingsgesprek.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij hebben het beste met u voor

  Wij bieden u een veilige omgeving en hebben aandacht en begrip voor uw emoties, financiële situatie en lichamelijke beperkingen. Bij ons mag u uzelf zijn.

 • Wij zien de mens achter de problemen

  We zien wie u bent, achter uw problemen. Wij ondersteunen u hierbij.

Wat wij van u verwachten

 • Houden aan huisregels

  Per afdeling worden er huisregels met elkaar afgesproken. Het is fijn als u deze respecteert.

Stap 4 Evaluatie

Na 6 weken plannen wij een evaluatiegesprek in. Iedereen die bij uw zorg en behandeling betrokken is, nodigen wij hiervoor uit. Het doel van het gesprek is kijken of de zorg die u krijgt bij u past en wat we kunnen doen om de zorg verder te verbeteren. Ook uw naaste of wettelijk vertegenwoordiger is hierbij aanwezig.

Wat u van ons mag verwachten

 • Afstemming

  Wij plannen dit gesprek samen met u in.

Wat wij van u verwachten

 • Geef verbeterpunten aan

  Als u denkt dat wij de zorg kunnen verbeteren, kunt u dat tijdens dit gesprek melden. Wij doen ons best om uw zorg steeds te verbeteren.

Veelgestelde vragen

De woonvorm waar uw familielid/relatie verblijft is gesloten. Dat wil zeggen dat deze alleen kan worden verlaten onder begeleiding. Dit alles om te voorkomen dat uw familielid/relatie verdwaalt in of rond het huis. Bezoek kan een verzorgende vragen de deuren te openen.
In de de Wet Zorg en Dwang (art 21) staat beschreven wanneer iemand tegen zijn wil mag worden opgenomen en behandeld. In de volgende gevallen komen mensen hiervoor in aanmerking als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, als dit gevaar niet op een andere, minder ingrijpende manier weggenomen kan worden, als iemand zichzelf niet uit eigen beweging laat opnemen.

Dit kan het geval zijn bij mensen met een psychiatrische stoornis of een gevorderd stadium van dementie.
Als iemand door zijn ziektebeeld (bijvoorbeeld dementie) of door psychiatrische problemen niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen, of een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving, dan is een opname in het kader van de Wet Zorg en Dwang mogelijk. Dit betekent dat iemand komt te wonen in een gesloten omgeving. Dat kan de locatie zijn, of de afdeling. Het CIZ bepaalt of de Wet Zorg en Dwang aan de orde is bij de aanvraag voor een plaats in een gesloten instelling.
Veel cliënten met gedragsproblemen of psychiatrische problemen maken gebruik van mentorschap. De mentor regelt de zorgbelangen als ze daar zelf niet voldoende toe in staat zijn en geen familie hebben die dat voor ze kan of wil doen. Voor veel cliënten met psychiatrische problemen in het verpleeghuis geldt de BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen), aangezien zij een gevaar kunnen zijn voor zichzelf, anderen of hun omgeving.

Voor meer informatie gaat u naar: https://www.dwangindezorg.nl/psychiatrische-problemen/rechten/wetten/bopz
Thebe heeft regelmatig te maken met cliënten die gedwongen worden opgenomen met een rechterlijke Machtiging (RM). Hierdoor zijn een aantal rechten ingeperkt. De rechterlijke macht kan worden geregeld door Thebe, maar is vaak al eerder geregeld door andere instantie waar de cliënt in behandeling is, zoals GGZ. Deze cliënten verzetten zich tegen de gedwongen opname.

Voor meer informatie gaat u naar: https://www.dwangindezorg.nl/procedures/gedwongen-opname/rm/rechterlijke-machtiging-rm
Een cliënt staat onder Bewindvoering als de financiën en rechten beheerd worden door een derde. Dit gaat bijvoorbeeld om uitkering, afspraken rondom schuldsanering, beheer financiën.

Voor meer informatie gaat u naar: https://www.dwangindezorg.nl/rechten/patientenrecht/wilsonbekwaamheid-en-vertegenwoordiging/curatele-mentorschap-en-bewindvoering/?searchterm=bewindvoering

Deze dienst wordt aangeboden op de volgende locaties