Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Heeft u dementie en zoekt u een plaats om te revalideren? Dan kunt u bij Thebe terecht. Wij bieden op een aantal locaties revalidatie speciaal voor ouderen met dementie. U kunt bij ons in een veilige, gesloten omgeving terecht om te herstellen. Wij houden rekening met uw ziekte. Wij nemen de tijd voor u en begrijpen het als u soms dingen niet (meer) weet.

Achter dementie willen wij graag u als mens blijven zien. Wij zien vaak dat mensen met dementie niet goed meer kunnen vertellen wie zij zijn en hoe zij zich voelen. Daarom bieden wij tijdens de eerste 6 weken van uw verblijf ‘Psychomotorische Therapie’ (PMT). Bij PMT observeren wij uw bewegingen, uw lichaamshouding en uw lichaamstaal. Zo leren wij u kennen en kunnen wij psychosociale problemen ontdekken. Psychosociale problemen zijn bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld, het verlies van uw zelfstandigheid, eenzaamheid, onrust en agressie. Na de PMT hebben wij een goed beeld van u. Wij kunnen dan bepalen in welke woongroep u past en welke behandeling u nodig heeft.

Bij Thebe stimuleren wij u om zo veel mogelijk zelf te doen. Op deze manier revalideert u het snelst. Maar als u dementie heeft, kan het zijn dat u een bepaalde oefening niet wilt doen. U begrijpt bijvoorbeeld niet waarom een pijnlijke oefening u helpt bij uw herstel. Met ons geduld en onze creativiteit proberen wij u te motiveren om de oefeningen toch uit te voeren. Het doel van onze revalidatie is dat u weer voldoende kunt functioneren om te wonen in uw vertrouwde woonomgeving. Als thuis wonen niet meer mogelijk is, helpen wij u en uw naasten met voorbereiden op uw nieuwe woonomgeving.

Wanneer kunt u voor revalidatie met dementie bij ons terecht?

Als u na een operatie moet revalideren, kunt u terecht bij Thebe. Voor mensen dementie of delier bieden wij gespecialiseerde revalidatie. Delier betekent dat er plotselinge verwardheid ontstaat door een ziekte, een operatie, een ongeval of door medicijnen.

Revalidatie met dementie stap voor stap

Aanvragen revalidatie met dementie
Indicatie aanvragen
Beoordeling van de aanvraag
Verhuizing
Start zorg
Multidisciplinair overleg
Na uw revalidatie

Stap 1 Aanvragen revalidatie met dementie

Alleen uw medisch specialist in het ziekenhuis of uw huisarts kan revalidatie met dementie voor u aanvragen. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Wat u van ons mag verwachten

 • Geef uw locatie van voorkeur op
  Thebe heeft een aantal locaties waar u terecht kunt voor revalidatie met dementie. Wij doen ons best om u een appartement te geven in de woning van voorkeur.

Wat wij van u verwachten

 • Vragen stellen
  Heeft u vragen tijdens het aanmeldingsproces? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u verder.

Stap 2 Indicatie aanvragen

Om bij ons te revalideren, heeft u een zorgindicatie nodig. In deze indicatie staat beschreven welke zorg u precies nodig heeft. De Specialist Ouderengeneeskunde beoordeelt in het ziekenhuis welke indicatie u ontvangt. Ook heeft u een BOPZ-verklaring nodig (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). Een BOPZ-verklaring beschrijft welke rechten u heeft als u niet vrijwillig wordt opgenomen in een verzorgingshuis.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij beoordelen eerlijk
  Bij een goede en eerlijke indicatiestelling, kunnen wij u het beste advies geven over welke locatie het beste bij u past.

Wat wij van u verwachten

 • Vragen stellen
  We kunnen ons voorstellen dat u en uw naasten veel vragen hebben over het proces. Stel deze gerust. Wij helpen u graag.

Stap 3 Beoordeling van de aanvraag

Als wij de aanvraag binnen hebben, wordt deze beoordeeld door een specialist ouderengeneeskunde of een zorgadviseur. Hij of zij bekijkt wat de meest geschikte locatie is voor u om te revalideren. Keurt hij of zij de aanvraag goed? Dan nemen wij uiterlijk een week na uw ziekenhuisopname contact met u op.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wachtlijst
  Het kan zijn dat er een korte wachtlijst is voor revalidatie. Wij proberen zo snel mogelijk een plaats te vinden.

Wat wij van u verwachten

 • Rondleiding
  Wilt u graag een rondleiding op onze locatie? Dat kan, ook nog voordat uw aanvraag is goedgekeurd. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Stap 4 Verhuizing

Als er een plaats vrij is gekomen, kunt u verhuizen naar onze locatie. Als u in het ziekenhuis ligt, vervoert een taxichauffeur u naar onze locatie. Is het niet mogelijk of verantwoord om in een taxi te komen? Dan zorgt het ziekenhuis voor vervangend vervoer. Als u thuis bent, vragen wij of u of uw familie vervoer kan regelen.

Wat u van ons mag verwachten

 • 1-persoonskamer of 2-persoonskamer
  Als u bij ons revalideert, slaapt u op een 1-persoonskamer of een 2-persoonskamer. Op welke kamer u slaapt, hangt af van uw situatie.

 • Benodigde spullen
  Als u bij ons komt revalideren, regelen wij de spullen die u nodig heeft. U kunt hierbij denken aan een bed, een rolstoel, een kast, een nachtkastje en een televisie.

 • Handdoeken en beddengoed
  U ontvangt handdoeken en beddengoed van Thebe. Maar als u eigen handdoeken en beddengoed mee wilt nemen, mag dat ook.

Wat wij van u verwachten

 • Eigen spullen meenemen
  Ook vragen wij u om zelf wat spullen mee te nemen. U heeft schone kleren en toiletspullen nodig. Maar vergeet ook niet uw persoonlijke spullen, zoals een bril of een kunstgebit.

 • Kamer gezellig maken
  Om u een thuisgevoel te geven, mag u persoonlijke spullen meenemen om op uw kamer te zetten. Ook mag u een makkelijke stoel meenemen.

Stap 5 Start zorg

Aan het begin van uw revalidatie stellen wij een behandelplan op. Hierin schrijven wij de doelen die u wilt behalen en alle behandelaren die u daarmee gaan helpen. Sommige oefeningen zijn speciaal ontworpen voor mensen met dementie. Zo hebben wij hometrainers waar de route die gefietst wordt op het beeldscherm wordt getoond. Zo blijft u gefocust, omdat u elke keer iets anders ziet.

Wat u van ons mag verwachten

 • Aanspreekpunt
  U kunt al uw vragen stellen aan de zorgcoördinator. Hij of zij is uw aanspreekpunt. Als hij of zij uw aanvraag niet kan beantwoorden, betrekken wij er een Specialist Ouderengeneeskunde of een psycholoog bij.

 • Overleg
  Iedere week hebben wij een overleg met alle behandelaren die betrokken zijn bij uw behandeling. Als het nodig is, stellen wij uw behandelplan bij.

 • Non-fixatiebeleid
  Binnen Thebe hanteren wij een non-fixatiebeleid. Dat houdt in dat wij uw bewegingen niet meer mogen beperken, tenzij u zelf anders aangeeft. Voor meer informatie kunt u terecht bij de specialist ouderengeneeskunde.

Wat wij van u verwachten

 • Bezoek
  Het is fijn om bezoek te ontvangen. Bezoek is dan ook altijd welkom. Bedenk wel dat uw therapie voor gaat.

 • Naar huis in het weekend
  Als u graag naar huis wilt in het weekend, is dat in sommige gevallen mogelijk. Vraagt u de zorgcoördinator om meer informatie.

Stap 6 Multidisciplinair overleg

Als u 6 weken bij ons gerevalideerd heeft, plannen wij een overleg in met u en uw partner of een familielid. Ook nodigen wij iedereen uit die bij uw behandeling betrokken is. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw doelen en uw resultaten tot nu toe. Ook bekijken wij of de doelen nog wat bijgesteld moeten worden.

Wat u van ons mag verwachten

 • Advies voor de rest van de revalidatie
  Na dit gesprek geven wij een advies over de laatste periode van uw revalidatie.

Wat wij van u verwachten

 • Stel vragen
  Heeft u vragen over de revalidatie? Stelt u ze gerust tijdens dit. Wij nemen de tijd om op alle vragen een antwoord te geven.

 • Nodig een naaste uit voor het gesprek
  Het is fijn als iemand uit uw omgeving aanwezig is bij het gesprek.

Stap 7 Na uw revalidatie

U heeft 3 maanden de tijd om te revalideren. Na 3 maanden bekijken wij of alle doelen zijn behaald. Als u klaar bent met de revalidatie, mag u weer naar huis toe. Lukt dat niet, dan kijken we samen met u naar een volgende stap.

Wat u van ons mag verwachten

 • Zo snel mogelijk naar huis
  Wij begrijpen dat u graag thuis bent. Onze revalidatie is daarom ingericht op een zo snel mogelijke terugkeer naar huis.

Wat wij van u verwachten

 • Inzet
  U revalidatie verloopt het snelst als u zich volledig inzet.

Veelgestelde vragen

In de de Wet Zorg en Dwang (art 21) staat beschreven wanneer iemand tegen zijn wil mag worden opgenomen en behandeld. In de volgende gevallen komen mensen hiervoor in aanmerking als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, als dit gevaar niet op een andere, minder ingrijpende manier weggenomen kan worden, als iemand zichzelf niet uit eigen beweging laat opnemen.

Dit kan het geval zijn bij mensen met een psychiatrische stoornis of een gevorderd stadium van dementie.
Als iemand door zijn ziektebeeld (bijvoorbeeld dementie) of door psychiatrische problemen niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen, of een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving, dan is een opname in het kader van de Wet Zorg en Dwang mogelijk. Dit betekent dat iemand komt te wonen in een gesloten omgeving. Dat kan de locatie zijn, of de afdeling. Het CIZ bepaalt of de Wet Zorg en Dwang aan de orde is bij de aanvraag voor een plaats in een gesloten instelling.