Verhuizen naar een Thebe locatie

Welkom op de pagina 'verhuizen'. Op deze pagina vindt u allerlei handige informatie voor als u op een locatie van Thebe komt wonen.

U bent via een mail van de zorgadviseur naar deze pagina geleid zodat u alle relevante informatie bij elkaar heeft staan om de aanstaande verhuizing goed voor te kunnen bereiden. Ook na de verhuizing kunt u hier diverse documenten raadplegen met informatie over wonen bij Thebe. 

Uw zorgadviseur heeft in de mail aangegeven of u met of zonder behandeling (en wat dat betekent) op een locatie van Thebe komt wonen. Dit is relevant voor bepaalde regelzaken die hiermee samenhangen. 

Waar moet u op letten?

Hieronder ziet u een lijst met links naar relevante pagina's of naar belangrijke documenten:

Wanneer u bij Thebe gaat wonen, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Een handige checklist vindt u hier

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is een overheidsinstelling die de eigen bijdragen voor o.a. de Wet Langdurige Zorg vaststelt en int. Meer informatie vindt u op de website van het CAK

Wanneer u met behandeling bij Thebe komt wonen, kunt u overstappen naar mondzorg van NoviaCura. In deze folder vindt u meer informatie. Wilt u zich aanmelden bij NoviaCura? Bij de verhuisbevestiging heeft u van de zorgadviseur een aanmeldformulier ontvangen. Dit kunt u gebruiken om u aan te melden. 

De leverancier voor wassen is Cleanlease. Lees hier meer over op de website van Cleanlease

Op uw verblijf zijn de bijzondere voorwaarden voor Zorg met verblijf van toepassing. Deze vindt u op deze pagina

Hierover leest u alles in het Wlz kompas. Een link naar het Wlz kompas vindt u op deze pagina

Thebe werkt volgens 'De Bedoeling'. Lees er hier meer over. 

De toekomstvisie van Thebe is gericht op 2030. Lees er hier meer over. 

Op een bepaald moment verlaat u uw kamer of appartement. Bijvoorbeeld omdat u verhuist, of vanwege overlijden. Een week na vertrek of overlijden moet het appartement of de kamer leeg zijn. Zo kan iemand anders in uw kamer of appartement. Op die manier houden we de wachtlijsten zo kort mogelijk. Ook voorkomen we onnodige kosten. Vanaf uw vertrek of overlijden stopt de vergoeding die Thebe vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt.

Soms is een appartement of kamer eerder nodig. Bijvoorbeeld omdat iemand op de wachtlijst met spoed een plek zoekt. Dan maken we extra afspraken. Misschien lukt het niet persoonlijke bezittingen op tijd weg te halen. Dan doen wij dit voor u. Maximaal zeven dagen slaan wij uw bezittingen op. Tegen betaling kunnen we deze periode verlengen.

Woont u in een tijdelijke opnamekamer? Dan neemt u uw persoonlijke bezittingen bij vertrek meteen mee. Dit geldt ook als u vanuit een tijdelijke opnamekamer naar het ziekenhuis gaat.