Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

OPRICHTING

De Stichting is opgericht op 21 november 2006. De oprichtingsakte is verleden bij De Hair Vrijdag Maris notarissen te Oisterwijk.

Statutair zetelt de stichting in Oisterwijk.

Een kopie van de oprichtingsakte kunt u hier inzien.

De doelstelling is als volgt omschreven:
“Het ten behoeve van de cliënten van het zorgcentrum ontwikkelen van activiteiten en projecten, waarvan de kosten niet of niet geheel kunnen worden bestreden uit de reguliere budgettaire en andere bijdragen van (semi-) overheidsinstanties”. Aldus notarieel vastgelegd.

Met andere woorden: geld inzamelen om net dat beetje extra te kunnen doen om het levensgeluk van de bewoners en de cliënten van De Vloet positief te beïnvloeden en projecten op te zetten die de leefomstandigheden ten goede komen. De Vrienden zetten zich in om sponsoren te werven, ontvangen de sponsorgelden en betalen rekeningen.

De projecten worden opgezet in nauw overleg met en na goedkeuring door de cliëntenraad van De Vloet.

 

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De Stichting is bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Brabant ingeschreven onder nummer 18085824.

De door de Kamer van Koophandel toegekende SBI code is 94.99.7 Daarmee is de Stichting ingedeeld in de categorie Overige Dienstverlening. Overige belangenbehartiging.

Het fiscale nummer is: 8172.60.535

 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

  • J. Germans - voorzitter
  • W.C.M.A. Bruinsma–Appels - secretaris
  • J.W.M. van de Wiel - penningmeester
  • J.L. Roos - lid
  • G. Leene - lid
  • W.J. Derks - lid

De heer A. Mutsaers neemt namens de Cliëntenraad deel aan onze vergaderingen.

HOE ZIJN WIJ BEREIKBAAR

Ons secretariaat is gevestigd aan de Hertog Hendriklaan 21 te 5062 CJ  Oisterwijk.
Ons telefoonnummer is 013 – 52 17 147
Per email zijn wij bereikbaar onder ine@bruinsmabv.nl

 

BELONINGSBELEID VAN DE STICHTING

Onze bestuursleden zijn helemaal op vrijwillige basis actief voor de Stichting.
Aan de bestuursleden wordt geen enkele vergoeding verstrekt. Eventueel gemaakte (reis)kosten komen voor eigen rekening.

 

WAT HEBBEN WE SINDS ONZE OPRICHTING BEREIKT

2008      Inrichting tuinen rondom De Vloet  € 8.350
2008      Inrichting Snoezelruimte € 7.000
2010      Aanschaf duofiets € 7.100
2010      Aanschaf 32 lijsten t.b.v. posters in de algemene ruimten € 1.475
2010      Ark van Noah €350
2011      Biljart    € 2.925
2012      Aanleg van de Alzheimertuin, deel 1 €44.267


2013      Aanleg van de Alzheimertuin, deel 2 €31.195
2014      Aanschaf 2 BrainTrainers €5.082
2015      Inrichting buitenterras, tafels en stoelen €1.800
2016      Inrichting buitenterras, parasols €750
2016      Workshop schilderen €287
2016      Infomeubel in de hal €1.277
2017      Bijdrage aan de aanschaf van 2 duofietsen €2.000

2017      Workshop schilderen €390

De belangstelling voor deze workshop wordt steeds groter. In 2017 initieerden wij 4 workshops en werd het aantallen cursusdagen uitgebreid van drie naar vier. De opgeleverde werkstukken worden jaarlijks aan het grote publiek gepresenteerd. 
2017 Workshop handmassage €105

Al deze investeringen hadden wij natuurlijk nooit kunnen doen zonder de gulle giften van veel particulieren en van instellingen.

SECRETARIËLE en FINANCIËLE VERSLAGEN

Een uitgebreide verantwoording van onze activiteiten treft u aan in onze verslagen.

WAT WILLEN WE NOG BEREIKEN

De workshop Schilderen geniet veel belangstelling onder de bewoners en is nu al voor het 3de jaar een groot succes. Wij willen deze workshop blijvend financieel mogelijk maken.

De workshop handmassage heeft even moeten indalen bij de bewoners maar geniet nu zeker ook veel belangstelling. Ook deze workshop willen wij blijvend financieel mogelijk maken.

Het project vogelhuisjes is inmiddels afgerond. De financiële bijdrage hieraan was minimaal.

Vorig jaar is een nieuwe kerststal / kerstgroep aangeschaft. Met de directie van De Vloet en de Cliëntenraad overleggen we nog of en hoe we een buitenopstelling voor de kerststal / kerstgroep kunnen realiseren.

De Alzheimertuin is in 2012 / 2013 gerealiseerd. Tijden veranderen. Inzichten in zorgverlening ook. Samen met de directie en de cliëntenraad onderzoeken we hoe de tuin opnieuw ingericht moet worden. De Vrienden van De Vloet zullen zich inspannen om deze herinrichting financieel mogelijk te maken.