Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Zorg bij complexe dementie

U heeft dementie. Het liefst blijft u zo lang mogelijk zelfstandig. Waar nodig, helpt Thebe u daarbij. Bijvoorbeeld wanneer uw gedrag verandert. U bent bijvoorbeeld ineens boos of wantrouwig. Wanneer de dementie vordert, verandert uw gedrag misschien nog meer. Dit is belastend voor uzelf en voor uw omgeving. Ondersteuning in de thuissituatie door Thebe kan dan een uitkomst bieden.  

Wanneer u thuis woont en dementie heeft, kunt u gebruikmaken van een casemanager. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg als dat nodig is. Zo helpt de casemanager u om te gaan met de ziekte. En met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.  

Wanneer het nodig is, begeleidt een specialistisch team u en uw naasten. Hierbij staat u als persoon centraal. We gaan altijd uit van uw kracht. We helpen u waar mogelijk dingen zelf te blijven doen. En om met het complexe gedrag om te gaan. Dat doen we samen met uw naasten. Zo blijft u altijd uw eigen leven leiden. We hebben alle expertise aan boord om u zo goed mogelijk te helpen. Waar nodig schakelen we bijvoorbeeld hulp in van een specialist ouderengeneeskunde, een GZ-psycholoog of een verpleegkundig specialist. 

Meer informatie

Lees hieronder meer over Zorg bij complexe dementie.

Met onze zorg en behandeling bieden wij u zo veel mogelijk kwaliteit van leven. Zowel psychisch, lichamelijk als sociaal. Hierbij staat u als persoon centraal. We gaan altijd uit van uw kracht. We helpen u waar mogelijk dingen zelf te blijven doen. Soms is dat met ondersteuning van hulpmiddelen. 

De specialist ouderengeneeskunde is uw hoofdbehandelaar. Als het nodig is, zetten we ook andere specialisten in voor uw zorg. Bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de psycholoog of de ergotherapeut. Na zes weken bespreken we hoe het met u gaat. Uw naasten en de betrokken behandelaren zijn bij dit gesprek. Blijkt dat u andere of nieuwe wensen en behoeften heeft? Dan passen wij onze zorg aan. Minimaal ieder half jaar plannen wij zo’n evaluatiegesprek met u in. Zo bekijken we steeds of u de zorg en begeleiding krijgt die u nodig heeft.

Visie

Bij Thebe staat u als mens centraal. Wij proberen te begrijpen wie u bent. Dat is voor ons het uitgangspunt voor alles wat we doen. Hierdoor krijgt onze zorg meerwaarde en warmte. Wij helpen u om zoveel mogelijk uzelf te blijven. Daarom kijken we vooral naar wat u kunt. En gaan we uit van uw kracht. Dit draagt bij aan uw eigenwaarde. En helpt u uw dagen zinvol door te brengen. Thebe heeft jarenlange ervaring met zorg en behandeling van mensen met dementie. Daardoor hebben wij veel kennis en kunde in huis. Ontstaan bij u gedragsproblemen door de dementie? Ook dan zijn u en uw naasten bij ons in goede handen. 

Innovatie 

In woonzorgcentrum Elisabeth van Thebe in Goirle werken we met leefmilieus. Deze kleinschalige woonvormen zijn speciaal voor cliënten met dementie en cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ook op locaties De Clossenborch in Hilvarenbeek en Aeneas in Breda is dit mogelijk.  

Waarom werken we met dit soort kleine woonvormen? Het idee is dat de fysieke en sociale omgeving een positief effect hebben op uw welzijn. Wij werken met drie groepen: stimulerend, structurerend en beschermend.  

Ieder leefmilieu heeft zijn eigen structuur, sociale interactie en geborgenheid. Ook is er een goede balans tussen rust en activiteiten. U woont in een groep samen met mensen met ongeveer dezelfde behoeften. De dagindeling, het activiteitenaanbod en de manier van begeleiden stemmen we hierop af. Dat zorgt voor rust en regelmaat. Samen bepalen we welk leefmilieu het beste bij u past. De zorgmedewerkers bieden u zo de zorg die bij u past.