Klussendienst - voor technische klusjes

Heeft u een technisch klusje op uw appartement of slaapkamer? Bij verschillende woonzorgcentra kunt u dan terecht bij de technische dienst. U legt uw vraag neer bij het zorgteam. Zij zetten de vraag door naar de technische dienst.

In principe is de klussendienst tijdens kantooruren bereikbaar via de receptie. Is er in de avond, de nacht of het weekend een dringende storing? En kunt u deze storing niet zelf oplossen? Meld dit dan bij het zorgteam.