Gegevens

Dagbesteding Elisabeth
(Bij Thebe Elisabeth)
Bergstraat 6
5051 HC Goirle

088 – 117 1200

Dagbesteding Elisabeth

Woont u in woonzorgcentrum Elisabeth en wilt u graag leuke en voor u zinvolle activiteiten ondernemen? Dan mag u deelnemen aan de activiteiten van dagbesteding Jannendries en de werkplaats d’n Herd of Top Ruimte. Hier bieden wij dagbesteding speciaal voor onze bewoners met een lichamelijke beperking.

Bij activiteitencentrum Jannendries en werkplaats d’n Herd of in de Techniek Ruimte kunt u in groepsverband aan activiteiten deelnemen. Wij vinden het belangrijk dat de dagbesteding past bij uw wensen en behoeften. Wij organiseren verschillende activiteiten op het gebied van:

 • educatie;
 • bewegen;
 • computer;
 • techniek;
 • arbeid;
 • creativiteit.

De producten die tijdens de dagbesteding gemaakt worden, mag u, tegen een geringe vergoeding, zelf houden. Daarnaast worden door de bewoners producten verkocht in ‘t Winkeltje’. De opbrengst komt ten goede aan de bewoners van Thebe Elisabeth.

Het Goede Doel

Ieder jaar kiezen wij samen met de bewoners voor onze activiteit met de naam ‘Het Goede Doel’ een stichting of organisatie, waarvoor wij dat jaar geld gaan inzamelen.

Iedere woensdag maken bewoners producten die worden verkocht in ’t Winkeltje en door het jaar heen tijdens verschillende lokale markten. De opbrengst van de producten gaat naar het gekozen goede doel. 

Ondersteuning van vrijwilligers

Wij organiseren heel veel activiteiten voor onze bewoners. Dit kunnen wij niet zonder de hulp van vrijwilligers. Wilt u ons helpen om een verschil in het leven van onze bewoners te maken? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Vrijwilligerswerk kan bij ons op basis van uw beschikbaarheid. Kijk voor de vacatures op www.werkenbijthebe.nl.

Dagbesteding Elisabeth in Goirle - Stap voor stap

Hier leest u hoe u of uw naaste zich voor dagbesteding bij Elisabeth kan aanmelden. 

Stap 1

Aanmelden voor dagbesteding

Als u bij Elisabeth komt wonen, komt de zorgcoördinator bij u langs. Hij of zij vraagt aan u of u behoefte heeft aan dagbesteding. Als u graag naar dagbesteding wilt, melden wij u aan bij dagbesteding Jannendries en de werkplaats d’n herd en Top Ruimte. Helaas niet geschikt als u dementie heeft.

Als u bij Elisabeth komt wonen, krijgt u een zorgcoördinator toegewezen. Hij of zij vraagt aan u of u behoefte heeft aan dagbesteding. Als u graag naar dagbesteding wilt, nemen zij contact op met de activiteitenbegeleider van het activiteitencentrum. Hij of zij komt bij u langs om samen met u en uw familie uw interesses en behoeften in kaart te brengen. Vervolgens zal u een passend activiteitenprogramma worden aangeboden.

Wat u van ons mag verwachten

 • Regelen van de dagbesteding
  Als u interesse heeft in of behoefte heeft aan een zinvolle dagbesteding, dan neemt uw zorgcoördinator contact op met één van de activiteitenbegeleiders van het activiteitencentrum.

Wat wij van u verwachten

 • Geeft u aan wat u leuk vindt om te doen
  Dan maken wij aan de hand van de u aangeboden interesselijst een persoonlijk dagprogramma.
Stap 2

Na de aanmelding

Wij maken voor u een persoonlijk proefprogramma. Na een aantal weken wordt dit programma met u geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Vervolgens wordt jaarlijks uw programma geëvalueerd en indien nodig ook tussentijds.

Wat u van ons mag verwachten

 • Programma op maat
  U hoeft niets te doen wat u niet leuk vindt. Wij maken een dagprogramma voor u op maat.

Wat wij van u verwachten

 • Stel ons vragen
  Heeft u vragen? Of is niet duidelijk wat u allemaal kunt doen? Stel uw vragen dan gerust. Wij beantwoorden ze graag.
Stap 3

Start zorg

Dagbesteding is mogelijk op ochtenden, en middagen en op 3 avonden. Hoe vaak u bij ons komt, hangt af van uw indicatie en de zorg die u nodig heeft. Sommige mensen hebben binnen hun indicatie ruimte voor 2 dagdelen dagbesteding en anderen kunnen 7 dagdelen komen. In uw dagprogramma leggen wij vast hoe vaak u naar de dagbesteding kunt.

Wat u van ons mag verwachten

 • Contactpersoon
  Als u bij ons komt, krijgt u een contactpersoon. Vragen over de activiteiten kunt u stellen aan uw contactpersoon of zijn of haar collega.

Wat wij van u verwachten

 • Als u bij ons komt
  Als u bij ons komt, rekenen wij op uw aanwezigheid.