Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Jonge mensen met dementie

De diagnose dementie op jonge leeftijd is aangrijpend. U bent jonger dan 65 jaar en staat nog midden in het leven. Het liefst blijft u zo lang mogelijk zelfstandig. Waar nodig, helpt Thebe u daarbij. Wij zijn ervaren in het begeleiden en behandelen van jonge mensen met dementie.  

We begeleiden en behandelen mensen met allerlei vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie en frontotemporale dementie. Daarbij werkt Thebe met casemanagers. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Uw casemanager begeleidt u bij het vinden en goed regelen van de juiste zorg. En alles wat nog meer bij de diagnose komt kijken. Zo helpt de casemanager u om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.  

Bij Thebe bekijken wij samen met u en uw naasten welke zorg, behandeling en ondersteuning u nodig heeft. Wij helpen u om zoveel mogelijk uzelf te blijven. Daarom kijken we vooral naar wat u nog wél kunt en hoe uw naasten u kunnen blijven ondersteunen. Daarnaast geven wij u advies over wonen bij Thebe.  

 Heeft u symptomen van dementie en bent u jonger dan 65? En is de definitieve diagnose nog niet gesteld? Dan kunt u terecht bij uw huisarts. Vaak krijgt u via de huisarts een verwijzing naar een gespecialiseerd ziekenhuis dat de diagnose stelt. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee. 

Jonge mensen met dementie -  stap voor stap

Uw verhuizing maakt impact. Dit komt eigenlijk te vroeg in uw levenslijn. Dit vraagt veel van u en van de mensen om u heen. Het zorgteam van Thebe heeft hier veel ervaring mee. We zijn u en uw naasten waar nodig tot steun. Thebe heeft gespreksgroepen voor partners, en voor kinderen van jonge mensen met dementie. Ook individuele gesprekken zijn mogelijk.

Stap 1

Aanvraag zorg

Wonen en behandelen van jonge mensen met dementie vraagt u telefonisch of via de website aan. Ga naar het formulier 'Zorg aanvragen' en vul het in. U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 0900-8122.

Wij kijken of er een plaats voor u beschikbaar is. Hebben wij geen plaats, dan komt u op een wachtlijst. Hebben we wel een plaats voor u? Dan nemen we contact met u op. U komt dan bij ons langs om uw kamer te bekijken. Neem bij de bezichtiging gerust uw familie en naasten mee. 

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij nemen contact met u op 
  Uw aanvraag behandelen wij. Daarna nemen we contact met u op. U hoeft hier niets voor te doen.
 • Neem bij vragen over de wachttijd contact met ons op 
  Staat u op de wachtlijst en wilt u graag weten wanneer u geplaatst wordt? Neem dan contact met ons op.

Wat wij van u verwachten

 • Rondleiding aanvragen 
  Is er nog geen plaats bij ons, maar u bent benieuwd naar onze locatie? Neem dan contact met ons op voor een rondleiding. 
 • Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij u in de buurt 
  Bij de aanmelding hebben wij uw burgerservicenummer (BSN), uw naam, adres en woonplaats nodig. Houd deze dus alvast bij u in de buurt.
 • Neem contact op als u vragen heeft
  Is er nog geen plaats bij ons, maar u bent benieuwd naar onze locatie? Neem dan contact met ons op voor een rondleiding. 
Stap 2

Verhuizen

Vindt u de kamer geschikt als uw nieuwe woning? Dan plannen we samen de verhuisdatum. De verhuizing regelt u zelf. Natuurlijk kijken wij samen met u wat u nodig heeft voor uw verhuizing. U heeft een eigen slaapkamer. Hier is een aansluiting voor televisie en een computer met internet.  

Wij willen dat u zich thuis voelt bij ons. Neem daarom gerust eigen spullen mee, zoals een fijne stoel, een kast, foto’s of een mooi schilderij. In de woonzorgcentra van Thebe geldt een rookverbod. Uitzondering hierop zijn de speciaal hiervoor aangewezen ruimtes. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Bezoek is altijd welkom 
  Uw nieuwe woning is uw nieuwe thuis. Uw familie of vrienden mogen altijd bij u langskomen. Ook mag er iemand bij u blijven logeren.

Wat wij van u verwachten 

 • Neem contact op bij vragen 
  Heeft u vragen over de verhuizing? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag.
Stap 3

Start zorg

Na uw verhuizing plannen we een gesprek met ons team van specialisten. U en een van uw naasten is hierbij aanwezig. Samen bepalen we de beste zorg, begeleiding en behandeling voor u. Ook kijken wij naar momenten waarop we uw familieleden kunnen betrekken. Wij houden uw ziekteproces goed in de gaten. Het kan zijn dat uw wensen en behoeften veranderen als uw ziekteproces vordert. We passen de zorg en behandeling dan aan op uw wensen en behoeften. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • U heeft een vast aanspreekpunt
  Op de afdeling heeft u een vast aanspreekpunt. Dit wordt ook wel de zorgcoördinator of eerst verantwoordelijke verzorger (EVV’er) genoemd.
 • Wij helpen u met vragen en klachten 
  U kunt bij de EVV’er terecht voor (formele) vragen en klachten. Natuurlijk kunt u ook aan andere medewerkers vragen stellen.

Wat wij van u verwachten 

 • Thuisgevoel 
  Wij hopen dat u zich thuis voelt bij ons. U kunt altijd bij ons terecht als u zich even niet op uw gemak voelt.
Stap 4

Activiteitenplan opstellen

Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk doorgaat met leven zoals u gewend was. Neem bijvoorbeeld deel aan dagelijkse activiteiten, zoals koken en het verzorgen van de planten. Ook kunt u uw oude hobby weer oppakken, een nieuwe hobby starten of sporten. Wij begrijpen dat u het liefst zo lang mogelijk meedraait in de maatschappij. Doet u graag mee aan een activiteit buitenshuis? Dan kijken wij mee naar de mogelijkheden.

Wat u van ons mag verwachten 

 • Uitgebreid aanbod van activiteiten 
  Wij hebben een breed aanbod van activiteiten. Zo is er voor iedereen iets leuks te doen. 

Wat wij van u verwachten 

 • Maak uw wensen bekend 
  Heeft u bepaalde wensen? Of heeft u iets wat u nog heel graag wilt doen? Geef dat dan bij ons aan.

Meer informatie

Lees hieronder meer over Jonge mensen met dementie.

In de behandeling staat u als persoon centraal. We gaan altijd uit van uw kracht. We helpen u waar mogelijk dingen zelf te blijven doen. Dat doen we samen met uw naasten. Zo blijft u altijd uw eigen leven leiden. 

Thebe heeft experts in huis voor zorg en behandeling van jonge mensen met dementie. Naast een fijne plek om te wonen, is bij Thebe zorg en behandeling van een multidisciplinair expertteam mogelijk. Dit betekent dat uw zorg- en behandelteam bestaat uit experts van verschillende specialismen. Denk bijvoorbeeld aan een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een fysiotherapeut en een maatschappelijk werker. Is naast dementie ook sprake van complex gedrag? Ook dan kunt u bij ons terecht. 

Bij Thebe besteden we veel aandacht aan beweging. U wordt hierbij begeleid door een bewegingsagoog. Een bewegingsagoog is gespecialiseerd in het begeleiden van (jonge) mensen met dementie bij sporten en bewegen. Sporten en bewegen kan bij Thebe individueel of in groepsverband. Denk bijvoorbeeld aan wandelen of fietsen, maar ook aan muziek en dans.  

Ook voor de naasten van jonge mensen met dementie zijn de gevolgen van deze ziekte enorm. Daarom is eventueel ondersteuning aan mantelzorgers mogelijk. Voor partners, kinderen of andere naasten zijn er gespreksgroepen. Zo’n gespreksgroep heeft meerdere doelen, zoals:  

 • Contact met lotgenoten 
 • Voorlichting over dementie en hoe hiermee om te gaan   
 • Ontlasten van de mantelzorger 
 • Professionele ondersteuning en begeleiding 

Visie

Jonge mensen met dementie hebben andere wensen en behoeften dan oudere mensen met dementie. Bij Thebe passen wij uw zorg en behandeling hierop aan. De focus ligt op wie u bent en wat u kan. Ook als uw wensen en behoeften veranderen gedurende het ziekteproces.  

Wij werken met een multidisciplinair expertteam. Bij Thebe staat uw kwaliteit van leven voorop. Samen helpen we u, zodat u zichzelf zo lang en zo goed mogelijk kunt redden. Indien nodig, stimuleren we u voldoende te bewegen. En helpen we u aan een zinvolle invulling van de dag. Wij betrekken uw familie en naasten bij uw zorg en behandeling.  

Innovatie

De wereld om ons heen verandert. Dat geldt ook voor de wensen en behoeften van onze cliënten. En voor wat mogelijk is op het gebied van zorg en behandeling. Bij Thebe houden we de ontwikkelingen rond zorg voor jonge mensen met dementie goed in de gaten. Waar nodig, passen we onze diensten aan. Dit doen wij bijvoorbeeld door samen te werken met experts uit de regio en landelijke samenwerkingsverbanden.  

Thebe is bijvoorbeeld aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. Ook zijn wij aangesloten bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Dit is een samenwerking tussen de afdeling Ouderengeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen en 15 zorgorganisaties. Wij nemen via UKON deel aan wetenschappelijke studies waarbij jonge mensen met dementie centraal staan. De studies richten zich op het verbeteren van de zorg en kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie binnen het verpleeghuis.