Als u een chronische lichamelijke aandoening of een handicap heeft, wilt u zo zelfstandig mogelijk blijven leven. Soms wordt de behoefte aan zorg of behandeling te groot en hebben u en uw naasten hulp nodig. Bij Thebe kunnen volwassenen en ouderen terecht als professionele zorg en behandeling bij complexe lichamelijke beperkingen noodzakelijk wordt.

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is een grote stap voor u en uw naasten. Bij Thebe bent u met een chronische lichamelijke aandoening of handicap (ook wel complexe somatiek genoemd) in goede handen. Als u bij ons komt wonen, krijgt u de zorg die u nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk kunt leven op de manier zoals u dat gewend was. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens mogelijkheden heeft en zelf keuzes kan maken. Door met u in gesprek te gaan en met aandacht naar u te luisteren brengen wij uw mogelijkheden, wensen en behoeften in kaart. Hier stemmen wij onze zorg op af. Wij ondersteunen u met onze kennis en kunde en met de inzet van technologische hulpmiddelen. En we betrekken ook uw familie bij uw zorg. Wij zorgen dat u zich bij ons zo thuis mogelijk voelt. U heeft bij ons een eigen appartement waar uw privacy en vrijheid worden gerespecteerd. U mag en kan bij ons gewoon uzelf zijn.

Wanneer kunt u voor wonen en behandelen bij complexe lichamelijke beperkingen bij Thebe terecht?

U kunt met verschillende chronische aandoeningen, zoals MS, ALS, Parkinson en spierziekten zoals Duchenne en myotone dystrofie, terecht bij Thebe. Ook met een complexe zorgvraag als gevolg van een handicap aan bijvoorbeeld het gehoor of spraak kunt u bij Thebe terecht.  Wij bieden intensieve verpleegkundige zorg en technologische begeleiding, waaronder continue thuisbeademing.

Complexe lichamelijke aandoeningen stap voor stap

Aanmelden
Indicatie regelen
Locatie bepalen
Verhuizen
Start zorg

Stap 1 Aanmelden

Wilt u bij Thebe komen wonen? Dan kunt u wonen en behandelen bij complexe lichamelijke beperkingen op twee manieren aanvragen. Via de website of telefonisch. Als u klikt op de button ‘Zorg regelen’ kunt u het aanvraagformulier invullen of u belt naar het telefoonnummer. Ook uw huisarts of specialist kan u bij ons aanmelden.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij helpen u graag

  Als u vragen heeft, kunt u ons altijd bereiken.

Wat wij van u verwachten

 • Houdt uw gegevens bij de hand

  Als u zorg aanvraagt, houdt dan uw gegevens zoals uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Stap 2 Indicatie regelen

Als u wonen en behandelen bij complexe lichamelijke beperkingen heeft aangevraagd, neemt de zorgadviseur contact met u op. De adviseur brengt uw zorgvraag in kaart. U heeft hiervoor een indicatie nodig. Hierin staat precies beschreven op welke zorg u recht heeft. Als u nog geen indicatie heeft, dan kunt u die aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Komt u er niet uit? Dan helpen wij u graag.

Wat u van ons mag verwachten

 • Helpen bij uw indicatie

  Als het u niet lukt om uw indicatie te regelen, dan kunnen wij u daarbij helpen.

Wat wij van u verwachten

 • Indicatie regelen

  Als u nog geen indicatie heeft, kunt u die regelen bij het CIZ. U heeft een indicatie nodig om zorg van Thebe te krijgen.

 • Neem contact op

  Heeft u vragen over het regelen van uw indicatie? Neem dan contact met ons op.

Stap 3 Locatie bepalen

Wonen en behandelen bij complexe lichamelijke aandoeningen is mogelijk op de locaties Elisabeth en Geeracker in Goirle. De zorgadviseur bekijkt welke zorg u nodig heeft en of wij aan uw zorgvraag kunnen voldoen. De zorgadviseur vertelt u ook of er plaats is. Als dit niet het geval is, dan komt u op de wachtlijst. Samen met u bekijken wij hoe wij tot die tijd uw zorg het beste kunnen inrichten. Dit kan bijvoorbeeld door extra zorg thuis te geven, of op zoek te gaan naar een andere (tijdelijke) afdeling of locatie. Is er wel plaats? Dan nemen wij contact met u op voor een afspraak en een rondleiding. U kunt daarna beslissen of u wilt verhuizen.

Ook bestaat de mogelijkheid om een proefperiode te verblijven. Hiermee kunt u zelf ervaren of u hier wilt wonen, of u zich veilig voelt en of wij de zorg op een verantwoorde manier kunnen leveren.

Wat u van ons mag verwachten

 • Rondleiding op locatie

  U kunt een rondleiding aanvragen op de locatie van uw voorkeur. U kunt dan alvast de sfeer proeven. U bent ook altijd welkom voor een kop koffie.

Wat wij van u verwachten

 • Snel beslissen

  Als er woonruimte voor u beschikbaar komt, vragen wij u om snel te beslissen. Zodra u akkoord bent met de woonruimte, kunt u naar onze locatie verhuizen.

Stap 4 Verhuizen

Als u akkoord gaat met uw nieuwe woonruimte spreken we samen met u een verhuisdatum af. Van tevoren brengen we met u in kaart welke hulpmiddelen nodig zijn bij uw zorg. In de tijd tussen dat u de woning accepteert en dat u verhuist wordt de omgevingsbesturing ingericht , zodat alles werkt wanneer u bij ons komt wonen.

Wat u van ons mag verwachten

 • Tips voor de verhuizing

  U regelt uw verhuizing zelf, samen met familie of naasten. Wij kunnen u wel tips geven om de verhuizing goed  te laten verlopen.

Wat wij van u verwachten

 • Eigen spullen meenemen

  U mag ook eigen meubels en spullen meenemen. Zo kunt u van uw nieuwe woonruimte ook echt uw thuis maken. Houd hierbij rekening met wat er mogelijk is in combinatie met uw hulpmiddelen.

Stap 5 Start zorg

Op de eerste dag maakt u kennis met verschillende zorgverleners, zoals de zorgcoördinator, verpleegkundigen en verzorgenden. De fysiotherapeut en de ergotherapeut komen de eerste dag bij u langs om te kijken of alles goed werkt. Ook de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist komen met u kennismaken. Zij nemen de eerste belangrijke informatie met u door, zoals medicijngebruik. In de dagen daarna maakt u kennis met andere zorgverleners op de locatie.

In uw zorgafspraken staat beschreven hoe uw week eruitziet en hoe uw agenda is gevuld. U geeft aan hoe laat u wilt opstaan, waar en hoe laat u wilt eten en hoe u uw dag verder invult. Thebe organiseert verschillende activiteiten en dagbesteding. Ook is uw familie altijd welkom. De zorgmomenten worden op uw agenda aangepast.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij houden ons aan de afspraken

  In uw zorgdossier staan afspraken over uw verzorging en behandelingen. Wij houden ons aan deze afspraken.

Wat wij van u verwachten

 • Veranderen uw wensen en behoeften?

  Geef dat aan ons door, dan passen wij onze zorg hierop aan.

Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren