Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Geestelijk verzorger

Wonen bij Thebe betekent vaak dat u afscheid moest nemen van uw vertrouwde plek thuis. Ook merkt u wellicht steeds vaker dat u hulpbehoevender wordt. Vanzelfsprekend roept dat veel vragen op rondom uw leven en de dood. De geestelijk verzorgers van Thebe zijn er voor u en uw vragen.

Wat doet een geestelijk verzorger?

Het verhuizen naar een locatie van Thebe brengt heel wat indrukken met zich mee. U heeft afscheid moeten nemen van een plek die u jarenlang uw thuis heeft genoemd. Bovendien merkt u wellicht dat u lichamelijk of geestelijk achteruitgaat en zoekt u een manier om daarmee om te gaan. Ook komt voor velen de dood dichterbij, wat tot nadenken stemt over het leven en het levenseinde.

Het is niet vreemd dat u daarom allerlei vragen heeft. Wat maakt mijn leven de moeite waard?  Waar leef ik (nog) voor? Heb ik goed geleefd? Wat betekent de dood voor mij? Allemaal belangrijke vragen, waarop niet gauw een antwoord te vinden is.

De geestelijk verzorgers van Thebe bieden professionele steun en begeleiding bij vragen rondom leven en dood en bij ethische vraagstukken. Aan u, maar bijvoorbeeld ook aan uw familie en mantelzorgers. U kunt alleen, maar bijvoorbeeld ook in een groep in gesprek met een geestelijk verzorger. Onze geestelijk verzorgers geven ook advies en leiden vieringen, afscheidsrituelen, moreel beraden en herdenkingsbijeenkomsten.

Ondersteuning voor iedereen

De geestelijk verzorgers van Thebe zijn er voor iedereen. Daarbij maakt het niet uit welke religie of kijk op het leven u heeft. Bovendien kunnen ook medewerkers van Thebe, familieleden en andere betrokkenen een beroep op onze geestelijk verzorgers doen.