Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Psychomotorisch therapeut

Zit u niet lekker in uw vel, omdat u zich bijvoorbeeld verdrietig of angstig voelt? Dan kan een psychomotorisch therapeut u daarbij helpen. De therapeut heeft oog voor lichaamstaal, gedrag, gevoelens en gedachten en probeert dit op een positieve manier te beïnvloeden door gebruik te maken van allerlei vormen van bewegen en ontspannings- of ademhalingsoefeningen. U werkt aan uw problemen en uitdagingen door te ervaren en te doen.

Wat doet een psychomotorisch therapeut?

De psychomotorisch therapeuten zijn als onderdeel van het behandelteam verbonden aan de locaties van Thebe, ze werken samen met meerdere behandeldisciplines. Naast het geven van therapie heeft de psychomotorisch therapeut ook een begeleidende & adviserende rol richting medewerkers van het zorgteam, ze voeren observaties uit, kunnen onderzoek doen vanuit de Sensorische Informatieverwerking en geven training/scholing waar nodig.

Psychomotorische therapie kan individueel of in groepen gegeven worden. De psychomotorisch therapeut gebruikt bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen. Tijdens deze therapie leert u door te doen en te ervaren. Die ervaring helpt u om voelen, denken en handelen met elkaar te verbinden.

Psychomotorische therapie is altijd maatwerk en de hulpvraag is leidend in de behandeling. De therapeut kijkt goed naar wat u nodig heeft en evalueert dit steeds weer. Gezamenlijk wordt gekeken wat het beste bij u en de hulpvraag past.