Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Medisch zorgverlener

Uw lichamelijke klachten of chronische aandoeningen verdienen alle aandacht. Onze medisch behandelaren staan voor u klaar met een passende behandeling.

Welke medisch behandelaren zijn er? 

Bij Thebe werken verschillende medisch behandelaren samen aan de behandeling van uw gezondheidsklachten. Hieronder leggen we uit wie wat doet: 

Specialist ouderengeneeskunde 

Iedere locatie van Thebe heeft een specialist ouderengeneeskunde (SO). Deze medisch behandelaar is gespecialiseerd in complexe zorgvragen van chronisch zieke patiënten. Dit zijn vaak ouderen, maar kunnen ook jongere patiënten zijn. De specialist ouderengeneeskunde kijkt naar de (chronische) gezondheidsklachten én naar de gevolgen daarvan op het dagelijks leven. Samen met u zoekt de specialist ouderengeneeskunde naar de best passende behandeling. Ook kijkt de specialist naar hoe uw gezondheid zich kan ontwikkelen en op welke veranderingen u zich kunt voorbereiden. Er wordt aandacht besteed aan proactieve zorgplanning, waarbij wordt gesproken over onder andere levensdoelen, behandelwensen en -grenzen. De specialist ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijk voor de behandeling.

Verpleegkundig specialist

Bij Thebe werken verpleegkundig specialisten. Dit zijn academisch opgeleide verpleegkundigen met een zelfstandige behandelbevoegdheid.  Bij Thebe worden zij vooral ingezet in het medische domein wat betekent dat ze zelfstandig, medische zorg verlenen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de specialist oudergeneeskunde. In de zorgverlening maakt de verpleegkundig specialist gebruik van medische en verpleegkundige kennis. Er worden ook regelmatig verpleegkundigen tot verpleegkundig specialist opgeleid (VioS).

Basisarts 

Iedere basisarts (ook wel ANIOS – arts niet in opleiding tot specialist) bij Thebe heeft een diploma van de artsenopleiding. Op onze Thebe-locaties werken basisartsen zelfstandig, onder toezicht van een specialist ouderengeneeskunde. Zo kunnen ze ervaring opdoen in de ouderengeneeskunde en ondersteunen ze de specialist ouderengeneeskunde in de dagelijkse werkzaamheden.

AIOS

Binnen Thebe worden regelmatig artsen opgeleid tot specialist ouderengeneeskunde. Deze artsen worden AIOS genoemd: arts in opleiding tot specialist. De opleiding duurt meestal drie jaar. Het grootste deel van de opleiding doet de arts ervaring op binnen verschillende soorten afdelingen in het verpleeghuis. Daarnaast zijn er externe stages in onder andere de GGZ en in het ziekenhuis.
De AIOS werkt net als de basisarts zelfstandig onder toezicht van een specialist ouderengeneeskunde.

HAIO

Thebe biedt ook opleidingsplaatsen aan huisartsen in opleiding (HAIO). Dit zijn afgestudeerde artsen die bezig zijn met de driejarige vervolgopleiding tot huisarts. Zij doen in het tweede jaar van hun opleiding 3 maanden ervaring op binnen de langdurige zorg. Een HAIO werkt als zelfstandig behandelaar onder supervisie van een specialist ouderengeneeskunde.

Hoe werkt medische zorg? 

Iedere locatie, woonvorm of afdeling van Thebe heeft een specialist ouderengeneeskunde. Deze specialist is altijd uw hoofdbehandelaar. Om u de meeste optimale medische zorg te bieden, werkt de specialist ouderengeneeskunde samen met een multidisciplinair team van verzorgenden, verpleegkundigen en andere behandelaren zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en geestelijk verzorger. 

Op veel afdelingen werkt de specialist ouderengeneeskunde samen met een verpleegkundig specialist, basisarts, AIOS of HAIO. Deze verzorgt uw dagelijkse medische behandeling, altijd onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde. Op de meeste afdelingen is er wekelijks een medische visite, waarbij de zorg actuele problemen kan bespreken met de medisch behandelaar. Zo nodig gaat de behandelaar met de bewoner en/of familie in gesprek en zal lichamelijk of aanvullend onderzoek plaatsvinden. Is er een spoedgeval? Dan is 24 uur per dag en 7 dagen per week medische zorg beschikbaar via een bereikbare arts. Deze kan zo nodig op locatie komen voor een beoordeling.  
Minstens 1 keer per jaar is er een MDO (multidisciplinair overleg) waarin het zorgplan en behandelplan besproken worden met bewoner en/of contactpersoon, de zorg, arts en zo nodig de andere betrokken behandelaren.
Daarnaast is er op veel afdelingen een periodiek overleg tussen de zorg, arts en psycholoog waarop gedragsproblemen en stemmingsproblemen besproken kunnen worden.

Samenwerking met uw huisarts 

Woont u nog thuis, maar heeft u wel complexe medische zorg nodig? Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt. Het kan zijn dat uw zorgvraag te ingewikkeld wordt voor uw huisarts. Dan kan een specialist ouderengeneeskunde van Thebe helpen. Deze specialist kan u thuis bezoeken voor een behandeladvies aan uw huisarts. Ook kan de specialist aansluiten bij een overleg met uw huisarts en andere zorgverleners, zoals een wijkverpleegkundige of fysiotherapeut.  

Vergoeding van een behandeling thuis 

Het onderzoek en de behandeling van een specialist ouderengeneeskunde bij u thuis wordt over het algemeen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Houd er wel rekening mee dat het eigen risico mogelijk geldt.