Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Psycholoog

Ervaart u complexe problemen in stemming, gedrag of cognitie? Dan kunt u terecht bij de (GZ) psychologen van Thebe. De psychologen helpen u bijvoorbeeld bij angstklachten, verlies, depressies, of wanneer het verwerken van informatie achteruit gaat. Dit doen ze in uw thuissituatie of bij een van de woonzorglocaties van Thebe. Daarnaast kunnen zij ook uw naasten begeleiden en adviseren.

Wat doet een psycholoog?

De (GZ) psychologen van Thebe zijn als onderdeel van het behandelteam  verbonden aan alle woonzorglocaties van Thebe. Zij werken samen met de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde. De (GZ) psychologen doen onderzoek, begeleiden u en uw naasten en behandelen bij problemen in stemming, gedrag of cognitie.

Zij doen bijvoorbeeld onderzoek bij o.a. (jonge mensen met) dementie, Korsakov, (geronto)psychiatrie en niet aangeboren hersenletsel bij volwassenen en ouderen. Naast het onderzoeken van de cognitieve en psychische beperkingen, kijken ze ook naar de behoeften aan zorg en behandeling.  De psychologen geven ook plaatsingsadvies, wanneer het niet meer mogelijk is om thuis te wonen, of als de huidige woonvorm niet meer passend is door achteruitgang.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gekozen voor een korte of langdurige behandeling. Zo’n behandeling kan een psycholoog alleen geven, maar als dat nodig is wordt er ook samengewerkt met andere therapeuten. Er wordt gebruik gemaakt van diverse behandelmethodes, zoals bijvoorbeeld gedragstherapie, cognitieve therapie of training, acceptatietherapie, ontspanningsoefeningen of EMDR (traumabehandeling). Zorgmedewerkers en mantelzorgers kunnen in sommige gevallen ook ingezet worden om te helpen bij bepaalde problemen.