Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Muziektherapeut

Heeft u problemen met spraak en taal? Beweegt u minder goed dan u gewend was? Of heeft u bijvoorbeeld te kampen met gevoelens van rouw? Dan kan muziektherapie uitkomst bieden. Onze muziektherapeuten helpen u om vertrouwen en veiligheid te ervaren.

Wat doet een muziektherapeut?

Muziektherapie is een behandelvorm voor mensen met psychische, motorische of sociaal-emotionele problematiek. Binnen Thebe zetten we muziektherapie in bij cliënten met Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel of Parkinson. Ook als u angst, gevoelens van verlies of somberheid ervaart, kan muziektherapie u helpen dit gevoel structuur te geven en biedt muziek u troost.

De muziektherapeut gebruikt muziek om u te helpen. Vaak gaat het om de muziek die hoort bij het leven vóór het letsel. Uw levensverhaal staat centraal bij de behandeling. Door samen muziek te maken en te improviseren, ervaart u vertrouwen en veiligheid. Die basis is nodig om aan uw persoonlijke hulpvraag te werken.

Muziektherapie richt zich op:

  • Rouwverwerking
  • Cognitieve training
  • Spraak en taal
  • Motoriek
  • Behoud van muzikale vaardigheden (bij musici)

Aanpak

Om deel te nemen aan muziektherapie wordt uw persoonlijke hulpvraag eerst afgestemd met uw arts en uw psycholoog. Via de verwijzing van de arts komt de vraag bij de muziektherapeut terecht. De therapeut observeert u en stelt een behandelplan op. Tijdens de behandeling houdt de muziektherapeut uw arts en psycholoog op de hoogte van de voortgang. Wanneer de therapie is afgerond, volgt de muziektherapeut u nog een tijdje om te kijken hoe het met u gaat.