Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Wanneer u te horen krijgt dat u niet lang meer te leven hebt, begint een periode van afscheid nemen. Om uw levenseinde zo waardig mogelijk te laten verlopen, starten we met palliatieve zorg. Hierbij richten wij ons op de kwaliteit van uw leven. We verlichten uw lichamelijke pijn en bieden een luisterend oor voor vragen die ontstaan op psychologisch, sociaal en spiritueel vlak.

Leven heeft u op uw eigen manier gedaan, dus sterven ook. Uw wensen en behoeften staan centraal. Binnen uw vertrouwde omgeving met mensen die u dierbaar zijn, verzorgen wij u tot uw afscheid. Als het nodig is, blijven wij overdag en in de nacht bij u om de laatste levensdagen zo comfortabel te laten verlopen. Zo kunt u op een waardige manier afscheid nemen van het leven. Wij zijn er ook op het moment dat u bent overleden. Uw naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning en nazorg. 

Het verhaal van Marleen Hendrikx

Team Wilma kijkt terug op verdrietige maar ook mooie periode Lees het verhaal

Wanneer kunt u voor palliatieve terminale zorg bij Thebe terecht?

U kunt palliatieve zorg ontvangen als u ernstig ziek bent en een levensverwachting heeft van 3 maanden of korter. Voor palliatieve terminale zorg heeft u een indicatie nodig. Een indicatie geeft aan welke zorg u nodig heeft. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie tijdens het kennismakingsgesprek. De kosten van palliatieve zorg worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. U hoeft er zelf niets voor te betalen.

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt palliatieve zorg ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van deze zorg worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl

Palliatieve zorg stap voor stap

Aanvragen palliatieve zorg
Afspraak met verpleegkundigen
Start van zorg
Palliatieve nachtzorg

Stap 1 Aanvragen palliatieve zorg

U kunt palliatieve zorg op twee manieren aanvragen. U klikt op de button ‘Zorg regelen’. U kunt een formulier invullen om palliatieve zorg aan te vragen. U kunt palliatieve zorg ook aanvragen door te bellen met het telefoonnummer dat staat onder ‘Zorg regelen’. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen voor een kennismakingsgesprek. Voor palliatieve zorg heeft u een indicatie of verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. 

Wat u van ons mag verwachten

 • Indicatie aanvragen

  Wanneer Thebe uw aanvraag binnenkrijgt, verwerken wij uw indicatie en maakt het in orde met uw zorgverzekering.

 • Kennismakingsgesprek

  In deze emotionele periode willen wij er voor u en uw naasten zijn. Daarom willen wij bijdragen aan uw laatste wensen en behoeften. Thebe neemt contact met u op om dit door te spreken en gaan in dit gesprek na welke zorg u nodig heeft.

Wat wij van u verwachten

 • Aanvraag van palliatieve zorg

  U, uw naasten, uw huisarts of de specialist van het ziekenhuis neemt contact met ons op om palliatieve zorg aan te vragen.

 • Afhandeling aanvraag

  Na de aanvraag hoeft u niets te doen, Thebe regelt alles voor u.

Stap 2 Afspraak met verpleegkundigen

Nadat u palliatieve zorg heeft aangevraagd, maken wij direct een afspraak met u. De wijkverpleegkundige komt dan bij u langs voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek maken wij een zorgplan. Hierin beschrijven wij onder andere voor welke zorg u een indicatie heeft, wat uw ziektebeeld is en welke medicatie u nodig heeft. Wij hechten veel waarde aan uw kwaliteit van het leven. Daarom doen wij er alles aan om uw laatste wensen in vervulling te laten gaan. Als u akkoord bent met het opgestelde zorgplan, ondertekenen we deze aan het eind van het kennismakingsgesprek.

Wat u van ons mag verwachten

 • Zorgplan

  De informatie die in het zorgplan staat is vertrouwelijk. Alleen u, met toestemming uw mantelzorger, het buurtteam mag het zorgplan inzien.

 • Puur van jou

  U kunt uw zorgplan altijd bekijken. Het buurtteam geeft u inloggegevens voor de applicatie Puur van jou. Met deze inloggegevens heeft u toegang tot het zorgdossier.

Wat wij van u verwachten

 • Kennismakingsgesprek

  Wij raden u aan om uw mantelzorger of een naaste uit te nodigen bij het gesprek. Zo is er iemand die volledig op de hoogte is van de situatie. Ook kunnen wij dan bespreken wat de rol van uw mantelzorger of naaste is tijdens het proces.

 • NAW-gegevens

  Bij het opstellen van het zorgplan hebben wij uw NAW-gegevens nodig. Het is prettig als u deze informatie bij de hand heeft als wij bij u langskomen.

Stap 3 Start van zorg

Het buurtteam bestaat uit verzorgenden en verpleegkundigen. De wijkverpleegkundige coördineert het zorgproces. Zij kijkt of uw situatie verandert en houdt de gehele zorg in de gaten. Ook adviseert zij u en uw mantelzorger of naasten over het zorgproces. Als uw situatie verandert, stemt zij de zorg hierop af. De wijkverpleegkundige houdt ook uw huisarts of de specialist in het ziekenhuis op de hoogte van uw situatie.

Wat u van ons mag verwachten

 • Passende zorg

  Binnen 3 dagen na het kennismakingsgesprek krijgt u palliatieve zorg.

 • Blijf niet met vragen zitten

  Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het buurtteam van Thebe.

Wat wij van u verwachten

 • Uw laatste wensen

  Als u nog wensen heeft, geef dat bij ons aan. Wij zullen ons best doen om uw wens te laten vervullen.

Stap 4 Palliatieve nachtzorg

Om de laatste levensdagen zo comfortabel mogelijk te laten verlopen, zijn wij er ook in de nacht om over u te waken. Zo bieden wij rust en veiligheid tijdens de nacht. Als wij zien dat het erg slecht met u gaat, proberen wij u te verzorgen. Als de tijd gekomen is om afscheid te nemen, lichten wij uw familie en naasten zo snel mogelijk in.

Wat u van ons mag verwachten

 • Waken in de nacht

  Wij waken ’s nachts over u. Wij gaan dus niet slapen. Uw mantelzorger kan wel even de tijd nemen om naar bed te gaan.

Wat wij van u verwachten

 • Verklaring huisarts of specialist

  Voor palliatieve nachtzorg heeft u een schriftelijke verklaring nodig van uw medisch specialist of uw huisarts. Het is belangrijk dat u deze heeft ontvangen.

 • Toestemming zorgverzekeraar

  Als uw levensverwachting langer dan 3 maanden is, heeft u toestemming nodig van uw zorgverzekeraar om palliatieve nachtzorg te ontvangen.

 • Toegang tot uw huis

  In tegenstelling tot nachtzorg, ontvangen wij bij palliatieve nachtzorg geen sleutel van uw huis. Daarom is het handig dat er altijd iemand aanwezig is om ons binnen te laten.

 • Comfortabel zitgedeelte

  Het is fijn als er een comfortabele bank of stoel aanwezig is, waar wij ’s nachts op kunnen zitten.

Veelgestelde vragen

U kunt onder bepaalde voorwaarden nachtzorg ontvangen van Thebe. Voor meer informatie over de voorwaarde kunt u contact opnemen met het buurtteam onder de knop 'Zorg regelen'.
De werktijden zijn in principe van 23:00 uur tot 07:00 uur. In overleg kunnen deze tijden worden aangepast.
Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u aangeven wat u graag nog wilt doen in de laatste fase van uw leven. Deze wens noteren wij in ons zorgplan en wij zullen er alles aan doen om uw wens in vervulling te laten gaan.
Thebe biedt in principe geen 24-uurs zorg. Alleen in uitzonderlijke situaties biedt Thebe in samenwerking met PUUR 24-uurs zorg aan. Dit is wanneer een cliënt reeds in zorg is en het laatste stukje echt meer zorg nodig heeft.